Bewoners betrekken bij het verduurzamen van de wijk

Werken aan leefbare wijken

Corporaties spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van de wijk. Het betrekken van bewoners is een kritische factor voor het succes ervan. Hoe creëer je draagvlak en betrokkenheid bij bewoners voor bijvoorbeeld de energietransitie, energiebesparing en klimaatadaptatie? De wijze waarop gemeenten en corporaties dit vraagstuk oppakken varieert sterk. Op 18 juni belichten we verschillende samenwerkingsvormen en inspirerende praktijkvoorbeelden van corporaties.

Inhoud van de bijeenkomst

Tijdens de digitale bijeenkomst op 18 juni staan we stil bij de vragen:

  • Waarom is het überhaupt belangrijk om bewoners te betrekken bij het verduurzamen van de wijk?
  • Wat draagt dat bij aan leefbare wijken?
  • En waarom is dit (ook) relevant voor corporaties?
  • Hoe betrek je bewoners, creëer je draagvlak en welke win-win situaties levert dit op?

Achtergrond: brede wijkaanpak

De komende jaren gaan corporaties en gemeenten aan de slag om wijken en woningen ‘van het aardgas’ af te halen. In veel van die wijken spelen meer vraagstukken dan alleen de verduurzamingsopgave. Zo kampen in kwetsbare wijken relatief veel bewoners met sociaaleconomische achterstanden en gezondheidsproblemen. Ze liggen wakker van hun energierekening, maar dat is zeker niet hun eerste en enige zorg. Vaak spelen in deze wijken ook problemen met de leefbaarheid en veiligheid, verloedering van openbare ruimte en een verouderde woningvoorraad.

Juist in kwetsbare wijken is een brede wijkgerichte aanpak wenselijk, waarbij een koppeling wordt gelegd tussen fysieke ingrepen en sociale verduurzaming. Uit recent onderzoek van Platform31 blijkt dat diverse maatregelen die onder de brede definitie van verduurzaming vallen, ook op andere gebieden kwaliteit kunnen bieden. Zo profiteren bewoners niet alleen van een verbeterde woning en wijk, maar ook hun gezondheid, gevoel van welbevinden en maatschappelijke ontwikkelingskansen kunnen toenemen. Wanneer tegelijk met de warmtetransitie nijpende problemen in wijken worden aangepakt, komt dit het draagvlak voor de wijkuitvoeringsplannen ten goede. Zo kan verduurzaming als motor voor wijkverbetering dienen.

Programma

Omdat de bijeenkomst digitaal plaatsvindt, is er voor gekozen om de bijeenkomst in tweeën te knippen, met tussendoor een lunchpauze op eigen gelegenheid. Het programma ziet er dan globaal als volgt uit:

10.30 – 12.00 uur ochtenddeel (met Matthijs Uyterlinde, Platform31)
12.00 – 13.00 uur lunchpauze op eigen gelegenheid
13.00 – 14.30 uur middagdeel (met Rachida Oucheikh, Sylvain Vleeming, woningcorporatie Tiwos)

LET OP: bij aanmelding gaan we er vanuit dat u deelneemt aan zowel het ochtend- als middagdeel. Het definitieve programma ontvangt u een week van tevoren.

Sprekers

Matthijs Uyterlinde (Platform31) vertelt in de ochtend wat er vanuit het experimentenprogramma Verduurzaming van kwetsbare wijken bekend is over oplossingen, aanpakken en goede voorbeelden om fysieke verduurzaming aan sociale verduurzaming te verbinden. Hij laat zien dat in wijken waar veel speelt, frustratie van bewoners (“We hebben het al zo moeilijk”) plaats kan maken voor enthousiasme (“Dankzij de energietransitie wordt eindelijk de woonkwaliteit van de wijk verbeterd”).

Vervolgens staan we in de middag stil bij de aanpak van woningcorporatie Tiwos in Tilburg. Hoe betrek je bewoners en creëer je draagvlak? En welke win-win situaties levert dit op? Gebiedsmanager Rachida Oucheikh vertelt over het ‘dubbel-duurzaam-principe’ van de corporatie. In deze aanpak wil de corporatie niet alleen de woning verduurzamen, maar ook de huurder duurzaam vooruit helpen. Haar collega en leefbaarheidsconsulent Sylvain Vleeming vertelt hoe dat principe in de wijk concreet gestalte krijgt.

Verder bieden we voldoende gelegenheid voor vragen, discussie en uitwisseling.

Locatie

De bijeenkomst vindt digitaal plaats via Microsoft Teams. U heeft hiervoor een laptop/pc met camera en microfoon nodig. Verder hoeft er niets geïnstalleerd/geregistreerd te worden en ontvangt u vooraf een link waarmee u deel kunt nemen aan de bijeenkomst.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor corporatiemedewerkers die op wijk-, buurt- of complexniveau aan leefbaarheid werken: gebiedsconsulenten, sociaal beheerders, huismeesters, et cetera. Maar ook beleidsmedewerkers die geïnteresseerd zijn in dit thema, zijn van harte welkom. Per corporatie kunnen meerdere vertegenwoordigers deelnemen aan de bijeenkomst.

Doe mee en draag bij!

De praktijk van de wijk staat centraal tijdens de bijeenkomsten van het programma 'Werken aan leefbare wijken'. Heeft u een ingewikkeld praktijkvraagstuk of een inspirerend voorbeeld uit uw wijk? Dan horen we graag van u! Voor deelname, contact en vragen:

Map for
Kerkrade  20  internal thumb small 1581959009

Bewoners betrekken bij het verduurzamen van de wijk

Werken aan leefbare wijken

Corporaties spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van de wijk. Het betrekken van bewoners is een kritische factor voor het succes ervan. Hoe creëer je draagvlak en betrokkenheid bij bewoners voor bijvoorbeeld de energietransitie, energiebesparing en klimaatadaptatie? Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloos voor partners van Platform31; Niet-partners kunnen eenmalig deelnemen en betalen per persoon € 125,= (excl. btw).Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.