Bewoners betrekken bij het verduurzamen van de wijk

Werken aan leefbare wijken

De landelijke richtlijnen van RIVM, rijksoverheid en de veiligheidsregio’s rondom het coronavirus zijn sinds 23 maart 2020 uitgebreid. Dit betekent dat Platform31 aan haar medewerkers heeft gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken tot in elk geval 1 juni.

Om de veiligheid- en gezondheidsrisico’s tot het minimum te beperken, zijn ook onze bijeenkomsten voorlopig geannuleerd. Deze afweging maken we uiteraard in nauwe samenspraak met onze projectpartners.

Voor de meeste bijeenkomsten wordt momenteel gezocht naar een alternatieve datum, bij andere kennisdelingsactiviteiten zetten we alternatieve werkvormen in, zoals het bieden van een webinar of de inzet van video, podcast of online presentaties.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is. Al onze medewerkers blijven bereikbaar via e-mail en mobiele nummer.

Corporaties spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van de wijk. Het betrekken van bewoners is een kritische factor voor het succes ervan. Hoe creëer je draagvlak en betrokkenheid bij bewoners voor bijvoorbeeld de energietransitie, energiebesparing en klimaatadaptatie? De wijze waarop gemeenten en corporaties dit vraagstuk oppakken varieert sterk. Op 18 juni belichten we verschillende samenwerkingsvormen en inspirerende praktijkvoorbeelden van corporaties.

Voor wie?

Corporatiemedewerkers die op wijk-, buurt- of complexniveau aan leefbaarheid werken: gebiedsconsulenten, sociaal beheerders, huismeesters, etc. Deelnemers worden aangemoedigd om wijkprofessionals van gemeenten, zorgpartijen en andere samenwerkingspartners mee te nemen naar de bijeenkomsten.
Medewerker op strategisch of beleidsniveau en geïnteresseerd in een specifieke bijeenkomst? Je bent van harte welkom!

Doe mee en draag bij!

De praktijk van de wijk staat centraal tijdens de bijeenkomsten van het programma 'Werken aan leefbare wijken'. Heeft u een ingewikkeld praktijkvraagstuk of een inspirerend voorbeeld uit uw wijk? Dan horen we graag van u! Voor deelname, contact en vragen:

Map for n.n.b.
Kerkrade  20  internal thumb small 1581959009

Bewoners betrekken bij het verduurzamen van de wijk

Werken aan leefbare wijken

Corporaties spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van de wijk. Het betrekken van bewoners is een kritische factor voor het succes ervan. Hoe creëer je draagvlak en betrokkenheid bij bewoners voor bijvoorbeeld de energietransitie, energiebesparing en klimaatadaptatie? Lees meer

Kosten:   Deelname is kosteloos voor partners van Platform31; Niet-partners kunnen eenmalig deelnemen en betalen per persoon € 395,= (excl. btw).Bij aanmelden gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.