Armoede en schulden: instrumenten voor de wijkprofessional

Werken aan leefbare wijken

Steeds meer huurders hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen. De energiecrisis, de alsmaar stijgende inflatie en de dalende koopkracht — bijna dagelijks worden we geconfronteerd met de gevolgen ervan. Zo leven er bijna een miljoen mensen in armoede, waarvan zo’n 221.000 huishoudens in langdurige armoede. Dit heeft grote gevolgen voor hun gezondheid, het stressniveau en deelname aan de maatschappij. Ook kan het problemen zoals huurachterstand veroorzaken. Hoe ga je daar als corporatie mee om? Welke instrumenten kun je inzetten om huurders in armoede te helpen?

In deze bijeenkomst van ‘Werken aan leefbare wijken’ gaat Platform31 dieper in op het thema armoede en schulden. We zullen stilstaan bij de gereedschapskist ‘Aanpak schulden en armoede’ die door Platform31 is ontwikkeld voor Aedes. Denk hierbij aan instrumenten zoals een pauzeknop, budget- en energiecoaches of het kwijtschelden van huurachterstanden. Ook zal een woningcorporatie inspireren met haar aanpak van armoede en schulden en de rol van de wijkprofessional in deze aanpak.

Tijdens de bijeenkomst staan de volgende vragen centraal:

  • Wat is de rol van wijkprofessionals bij de aanpak van armoede en schulden?
  • Hoe kun je omgaan met energiearmoede?
  • Welke instrumenten heb je als corporatie ter beschikking? En hoe kies je welk instrument je het beste kunt inzetten?
  • Hoe ver ga je in je aanpak van armoede en schulden als corporatie? Wat is je rol?
  • Met welke partijen kun je de samenwerking opzoeken?

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor corporatiemedewerkers die op wijk-, buurt- of complexniveau aan leefbaarheid werken: gebiedsconsulenten, sociaal beheerders, huismeesters, et cetera. Maar ook beleidsmedewerkers die geïnteresseerd zijn in dit thema zijn van harte welkom. Per corporatie kunnen meerdere vertegenwoordigers deelnemen aan de bijeenkomst. Deelname voor partners is kosteloos maar niet vrijblijvend, niet-partners betalen per persoon 130,00 euro (excl. btw).

Inlezen

Je kunt de volgende links bekijken om je alvast te verdiepen in het onderwerp:

Doe mee en draag bij!

De praktijk van de wijk staat centraal tijdens de bijeenkomsten van het programma ‘Werken aan leefbare wijken’ (werkenaanleefbarewijken.nl). Heb jij een ingewikkeld praktijkvraagstuk of een inspirerend voorbeeld uit je wijk? Dan horen we graag van je! Voor deelname, contact en vragen:

Map for

Armoede en schulden: instrumenten voor de wijkprofessional

Werken aan leefbare wijken

Steeds meer huurders hebben moeite om financieel rond te komen vanwege de energiecrisis, inflatie en dalende koopkracht. Bijna een miljoen mensen leven in armoede. Welke instrumenten moeten corporaties inzetten om huurders te helpen? Lees meer

De inschrijving voor deze bijeenkomst is inmiddels gesloten.