Actieprogramma Klimaatadaptieve Bouwprojecten

In het Actieprogramma klimaatadaptieve bouwprojecten gaat Platform31 samen met Wageningen Environmental Research (Alterra), Bouwend Nederland, de Unie van Waterschappen en de Bouwcampus aan de slag met werkbare oplossingen voor klimaatadaptief bouwen. Bent u betrokken bij bouwprojecten waarin klimaatadaptatie een rol speelt en loopt u in het plannings- en uitvoeringstraject tegen problemen aan waar u oplossingen voor zoekt? Dan nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomst op 29 maart, waarin we het actieprogramma samen met u vorm en inhoud geven.

In het actieprogramma willen we een praktijk gedreven aanpak opzetten met de volgende doelen:

  1. de best mogelijke klimaatadaptieve oplossingen creëren voor individuele, concrete bouwopgaven (adaptatieprojecten);
  2. algemene lessen trekken uit deze adaptatieprojecten die breed toepasbaar zijn in de uitvoering van
    de totale bouwopgave in Nederland.
  3. deze lessen verspreiden en verankeren in het beleid en werkwijzen van gemeenten en andere betrokken partijen zodat klimaatadaptatie een integraal onderdeel gaat uitmaken van de bouwopgaven.

Wij zijn op zoek naar gemeenten die met een adaptatieproject mogelijk willen deelnemen aan het actieprogramma. Op 29 maart zoomen we onder andere in op de volgende vragen:

  • Hoe kan een praktijk gedreven aanpak enerzijds de betrokken adaptatieprojecten helpen bij het behalen van de klimaatadaptieve doelen en anderzijds lessen opleveren voor de totale bouwopgave in Nederland?
  • Welke belangrijke thema’s en opgaven dienen aan de orde te komen?
  • Welke (andere) partijen moeten we betrekken om de programmadoelen te behalen?

Daarnaast bieden we u uiteraard de gelegenheid om uw eigen vragen in te brengen.

Meer weten?

Bent u bezig met een project met klimaatadaptieve ambities en heeft u interesse in deelname aan het Actieprogramma? In de flyer Actieprogramma ‘Klimaatadaptieve bouwprojecten in stedelijk gebied leest u meer over wat het programma u te bieden heeft, met welke thema’s we met u aan de slag willen gaan en hoe uw project kan passen in het programma.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Map for Social Impact Factory (Zaal Buenos Aires), Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht
Amsterdam ijburg  6  internal thumb small 1518013242

Actieprogramma Klimaatadaptieve Bouwprojecten

Bent u betrokken bij bouwprojecten waarin klimaatadaptatie een rol speelt en loopt u in het plannings- en uitvoeringstraject tegen problemen aan waar u oplossingen voor zoekt? Dan nodigen wij u uit om dit actieprogramma samen met ons vorm en inhoud te geven tijdens een bijeenkomst op 29 maart. Lees meer

13:00 Inloop

met koffie en thee

13:30 Welkom en korte introductie op het programma Klimaatadaptief Bouwen
13:45 Pitches bouwprojecten pilots

Deelnemers met een potentieel adaptatieproject presenteren hun pilot (3 minuten, 3 slides per project)

14:15 Inhoud actieprogramma Klimaatadaptief bouwen

Welke belangrijke thema’s en opgaven moeten in het programma aan bod komen? Wat zijn de behoeftes van bouwprojecten die willen participeren?

15:00 Pauze

met koffie en thee

15:30 Acties

Wat is er nodig om een meerjarig actieprogramma te realiseren, zowel inhoudelijk als financieel?

16:30 Conclusie

Wat zijn de vervolgstappen en wie is in dit stadium bereid om (voorlopig) verder mee te doen?

17:00 Borrel

Indien u problemen ondervindt bij het registreren voor deze bijeenkomst, stuur dan een e-mail naar communicatie@platform31.nl.