Aanpak ondermijning in de wijk

Werken aan leefbare wijken

Hoe richt je een bredere wijkaanpak in waarin repressieve maatregelen (veiligheidsdomein) samengaan met een preventieve aanpak (sociaal domein)?

Kwetsbare wijken zijn in het bijzonder gevoelig voor ondermijning. Daar maakt een opeenstapeling van problemen als armoede, achterstand en achterstelling plekken en mensen kwetsbaar om – als dader of slachtoffer – betrokken te raken bij ondermijnende criminaliteit. Voorbeelden van ondermijnende activiteiten in de wijk zijn onder andere (kleinschalige) drugscriminaliteit, zoals wietteelt en drugslabs in woonwijken, het inzetten van kwetsbare jongeren voor hand- en spandiensten, opslag van drugsgrondstoffen en -afval in garageboxen en het witwassen van criminele winsten via supermarkten of speciaal daarvoor opgerichte ondernemingen.

Repressie alleen werkt onvoldoende tegen ondermijning; er is een brede wijkaanpak nodig, waarin repressieve maatregelen (veiligheidsdomein) samengaan met een preventieve aanpak (sociaal domein). Maar hoe richt je zo’n aanpak in? Wat is de rol van de corporatieprofessional in de wijk? Met wie en hoe werk je samen? Wat zijn knelpunten en hoe los je die op? Welke vernieuwende ideeën zijn er?

Zie ook:

Programma

Omdat de bijeenkomst digitaal plaatsvindt, is ervoor gekozen om het programma in tweeën te knippen, met tussendoor een lunchpauze op eigen gelegenheid. Het programma ziet er dan globaal als volgt uit:

10:30-10:40                     Opening
Fons Lustenhouwer en Seda Dural (Platform31)
10:40-11:20 Presentatie ‘Aanpak ondermijning in de wijk’
Razia Ghauharali (Platform31)
11:20-12:00 Praktijkcase ‘Aanpak van ondermijning door Thuisvester’
Yvonne Balemans en Sandra Seghers (Thuisvester)
12:00-13:00 Pauze
13:00-14:30 Aan de slag met vragen en dilemma’s uit de praktijk


LET OP: bij aanmelding gaan we ervan uit dat wordt deelgenomen aan zowel het ochtend- als middagdeel. Het definitieve programma ontvangt u een week van tevoren.

Locatie

De bijeenkomst vindt digitaal plaats via Microsoft Teams. U hebt hiervoor een laptop/pc met camera en microfoon nodig. Verder hoeft er niets geïnstalleerd/geregistreerd te worden en ontvangt u vooraf een link waarmee u deel kunt nemen aan de bijeenkomst.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor corporatiemedewerkers die op wijk-, buurt- of complexniveau aan leefbaarheid werken: gebiedsconsulenten, sociaal beheerders, huismeesters, et cetera. Maar ook beleidsmedewerkers die geïnteresseerd zijn in dit thema zijn van harte welkom. Per corporatie kunnen meerdere vertegenwoordigers deelnemen aan de bijeenkomst. Deelname voor partners is kosteloos, niet-partners betalen per persoon € 125,00 (excl. btw).

Doe mee en draag bij!

De praktijk van de wijk staat centraal tijdens de bijeenkomsten van het programma ‘Werken aan leefbare wijken’ (www.werkenaanleefbarewijken.nl). Heeft u een ingewikkeld praktijkvraagstuk of een inspirerend voorbeeld uit uw wijk? Dan horen we graag van u! Voor deelname, contact en vragen:

Map for

Aanpak ondermijning in de wijk

Werken aan leefbare wijken

Repressie alleen werkt onvoldoende tegen ondermijning; er is een brede wijkaanpak nodig, waarin repressieve maatregelen (veiligheidsdomein) samengaan met een preventieve aanpak (sociaal domein). Maar hoe richt je zo’n aanpak in? Wat is de rol van de corporatieprofessional in de wijk? Lees meer