Wikken en wegen van woningcorporaties

11 mei 2023, 15 juni 2023, 14 september 2023 & 12 oktober 2023

Tijd: 12:00 - 16:30 uur 1e bijeenkomst in Den Haag. De rest is nader te bepalen. € Deelname is kosteloos voor partners van Platform31. Niet-partners kunnen eenmalig meedoen (kosten: € 130) en zich daarna als partner aanmelden om aan vervolgsessies deel te nemen.

Woningcorporaties staan voor lastige maar onvermijdelijke keuzes. De maatschappij vraagt veel van ze. Maar het is niet mogelijk om daar allemaal in mee te gaan. Wat doe je dan wel of niet? En waarom precies: kun je dat uitleggen?

Daarbij gaat het om vaak complexe materie, zoals een wijkaanpak. Of om initiatieven die niet behoren tot de kerntaken. Of het zijn afwegingen die verbonden zijn aan samenwerkingsverbanden. Het maken van een afweging wordt dan lastiger. Juist de medewerker met de strategische functie kan hier een verschil maken. Door discussies uiteen te rafelen. Door de bestuurstafel te verbinden met de ervaringen op straat. Door een goed afwegingsproces voor te stellen. Door de juiste hulpmiddelen voor besluitvorming aan te reiken.

Wat gaan we doen en voor wie?

We nodigen strategen van corporatiepartners van Platform31 uit voor de vierde editie van het besloten netwerk ‘Wikken en wegen’.

  • In overleg pakken we tijdens vier werksessies diverse afwegingsvraagstukken bij de kop.
  • We inspireren elkaar met eigen ervaringen en kijken naar behulpzame denkkaders.
  • We beproeven bestaande afwegingsinstrumenten en bouwen waar nodig nieuwe.
  • We nodigen experts uit en zetten onze tanden in elkaars casuïstiek.

Ter illustratie van de mogelijke vraagstukken, hieronder drie thema’s die in de voorgaande edities aangestipt werden, maar nog uitwerking kunnen krijgen.

  • Afwegingen over én in samenwerkingen? Veel maatschappelijke opgaven zijn zo groot dat een woningcorporatie die alleen kan oppakken met andere partijen. Maar voor je het weet, duikelen de samenwerkingsverbanden over elkaar heen en is iedereen alleen nog maar aan het overleggen. Hoe maak je daarin keuzes? Wat doe je wel, wat niet? En als je in zo’n samenwerkingsverband zit, hoe kom je dan tot gezamenlijke afwegingen, zonder daarbij de eigen afweging van elke partner an sich uit het oog te verliezen?
  • Het denken in veerkracht: welke afwegingen vraagt dat? Aedes en Circusvis zetten het thema veerkracht stevig neer, met een overtuigende analyse. De groeiende noodzaak voor het huisvesten van aandachtsgroepen zet de veerkracht in buurten extra onder druk. Wanneer vinden we nu precies dat de veerkracht ‘kapot’ is; hoe bepaal je dat? En welke keuzes maak je vervolgens om ‘veerkracht’ te herstellen? En wat is veerkracht nu eigenlijk écht?
  • Tellend en vertellend afwegen. Cijfers zijn niet zaligmakend en vertellen niet het hele verhaal. Toch gebruiken we ze graag en hebben we tal van mooie dashboards tot onze beschikking. Maar uiteindelijk gaat het om hoe je de cijfers gebruikt. Daar zit een achilleshiel, weten we uit eerdere edities van het netwerk. Hoe doe je dat nu goed? En wat is ‘vertellen’ dan precies naast het ‘tellen’?

Meld je aan bij Astrid

Astrid van Egmond 06 57 94 18 91 LinkedIn

Let op: er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Met belangstellenden voeren we een kort intakegesprek om de behoeften en ideeën vooraf in kaart te brengen.

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan