Wetgeving en handhaven om verduurzaming van utiliteitsgebouwen te versnellen

13 april 2023

Tijd: 10.00 - 11.30 uur Online via Teams

Vastgoedeigenaren en ondernemers willen weten waar ze aan toe zijn bij de verduurzaming van commerciële utiliteitsgebouwen. Wanneer alle gebouwen aan minimale standaarden voldoen ontstaat er een gelijkwaardig aanbod dat voldoet aan de klimaatdoelen. Daarvoor is wetgeving nodig, stellen verschillende betrokken partijen. Maar is betere handhaving van de huidige standaarden niet een eerste vereiste? En hoe regel je dat dan goed als gemeente? 

In deze webinar gaan we in op de vraag of de voorgestelde renovatiestandaard in 2030 en eindnorm in 2050 genoeg duidelijkheid en handelingskracht zullen geven om de klimaatdoelen te behalen. Of is een strenger kader nodig? En hoe verhoudt zich dat tot handhaving van de regelgeving die er nu al is zoals de label C-eis voor kantoren en de uitvoering van de erkende maatregelenlijst?

9e leerkringbijeenkomst

Deze en andere vragen komen voorbij in de bijeenkomsten van de leerkring Utiliteitsbouw in Aardgasvrije Wijken, die Platform31 sinds 2021 organiseert en waarin een twintigtal gemeenten vragen en ervaringen uitwisselen omtrent het aardgasvrij maken van utiliteitsbouw in of nabij aardgasvrije wijken.

Onderwerpen die in de leerkring naar voren komen zijn:

  • Communicatie & participatie tussen gemeenten en bedrijven
  • Mogelijke sleutelpositie van bedrijven in wijken
  • Wat te doen met naast woonwijken gelegen bedrijventerreinen: hoe kunnen zij elkaars transitie ondersteunen?
  • Consequenties aardgasvrije bedrijfsvoering voor werkprocessen en financiën van bedrijven
  • Verbouw versus sloop-nieuwbouw van panden (utiliteit en woningen)
  • Financiering van verduurzaming utiliteitsbouw

Voor wie?

De leerkring en deze bijeenkomst is voor medewerkers van gemeenten die zich met de energietransitie bezighouden zoals beleidsmedewerkers en gemeentelijk projectleiders van de proeftuinen en andere wijken die van het gas af gaan. Wilt u hieraan deelnemen? Meldt u zich dan via de inschrijven/aanmelden-knop aan voor deze bijeenkomst.

Kennisbehoefte peilen

Wij willen graag beter inzicht krijgen in de kennisbehoefte van gemeenten. Hierbij kun je ons helpen door deze enquête in te vullen.

Contact

Martijn Kramer 06 83 17 14 81 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan