Vakantieparken en Omgevingswet: een leergang voor ambtelijke professionals

12 september 2023, 3 oktober 2023, 30 oktober 2023 & 14 november 2023

12:15-17:00 Zwolle, Assen, Ede € 250 (excl. btw)

Aanmelding gesloten

Het maximum aantal deelnemers voor deze leergang is bereikt. Stuur een mailtje naar jontsje.fennema@platform31.nl om op de wachtlijst te komen. We proberen de leergang dan nog eens te organiseren op andere data.

Vakantieparken kunnen te maken krijgen met complexe meervoudige problematiek. De Omgevingswet biedt in potentie kansen om meervoudige opgaven in de ruimtelijke sfeer tot een vertaling te brengen. Het instrumentarium gekoppeld aan de Omgevingswet heeft de belofte om daarin de nodige flexibiliteit brengen. Maar wat betekent het op termijn wisselen van wetgevingsregimes nog meer voor de (transformatie)opgaven rond vakantieparken waarvoor gemeenten staan?

Tijdens vier bijeenkomsten besteden we aandacht aan kennis van de Omgevingswet en de toepassing daarvan bij de aanpak van recreatieparken. We staan o.a. stil bij het instrument omgevingsprogramma, het omgaan met initiatiefnemers, transformatie van vakantieparken en bij financiële aspecten. Iedere sessie bestaat uit twee delen:

  • inhoudelijke bijdragen van trainers die als experts in de praktijk al betrokken zijn bij de Omgevingswet en/of de aanpak van vakantieparken;
  • praktijkgerichte oefeningen op basis van vanuit de praktijk aangereikte casuïstiek. Deze oefeningen doe je samen met andere deelnemers tijdens de fysieke bijeenkomsten van de leergang.

Deze leergang is geïnitieerd door Vitale Vakantieparken Drenthe en Vitale Vakantieparken Veluwe. Beide samenwerkingsverbanden zetten zich al jaren in voor vitalisering en transformatie van de aanwezige vakantieparken. De leergang is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de Landelijke Actieagenda Vakantieparken, die mede is gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Door deze bijdrage kunnen de deelnamekosten voor deelnemers beperkt blijven. Deze leergang biedt plek aan 28 deelnemers. Bij meer aanmeldingen dan verwacht werken we met een wachtlijst. We proberen dan de leergang nog eens te organiseren op andere data, om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om deel te nemen.

Achtergrond

Al jaren wordt gestructureerd aandacht besteed aan de complexe meervoudige problematiek op een deel van de vele recreatieparken die ons land rijk is. Om een beperkt aantal vraagstukken te benoemen: verloedering van het park zelf, ondermijnende activiteiten, sociale kwetsbaarheid achter de deur van de vakantiewoning, maar ook uitbreiding van vakantieparken en de vestiging van nieuwe. Veel ervaring is al opgedaan met de aanpak, o.a. in het gebruik maken van de instrumenten in bijvoorbeeld de Wet Ruimtelijke Ordening, van de rol die handhaving kan spelen tot aan transformatie van vakantiewoningen en recreatieparken naar nieuwe functies.

De complexiteit in vakantieparken zit niet alleen in de aangetroffen problematiek, maar ook in de combinatie van in te zetten instrumenten, de veelheid aan spelers en het door hen te doorlopen proces om tot oplossingen te komen. En met de komst van de Omgevingswet verandert het tot nu toe gebruikte instrumentarium. Wat gaat dat met zich meebrengen? Maar ook, wat blijft van het bestaande instrumentarium overeind.

Voor wie?

Projectleiders aanpak vakantieparken, beleidsmedewerkers recreatie/toerisme, ruimtelijke ordening, economische zaken.

Wat levert deelname jou op?

  • Deelnemers is duidelijk wat wel en niet verandert met de komst van de Omgevingswet.
  • Deelnemers hebben kennis van nieuwe instrumenten Omgevingswet en kunnen deze in relatie tot verschillende opgaven voor vakantieparken inzetten.
  • Deelnemers weten welke bestaande instrumenten zij kunnen inzetten bij opgaven voor vakantieparken.
  • Deelnemers zijn in het bijzonder beter bekend met het instrument Omgevingsprogramma.

Programma

Datum Beschrijving Locatie
12 september 2023
12:15-17:00
Sessie 1: Omgevingswet en omgevingsprogramma
Met de komst van de Omgevingswet komt nieuw ruimtelijk instrumentarium in de plaats van het instrumentarium waarmee de laatste jaren is gewerkt bij de aanpak van vakantieparken. Voor betrokken ambtelijke professionals gaat er iets veranderen. Biedt dit extra kansen voor een effectieve aanpak? In deze sessie staan we stil bij de verschillende instrumenten van de Omgevingswet en zoomen we in het bijzonder in op het instrument Omgevingsprogramma.
Zwolle
3 oktober 2023
12:15-17:00
Sessie 2: Initiatieven van buiten voor vakantieparken 
Recreatie en toerisme biedt economische kansen en dat leidt nog steeds tot nieuwe voorstellen die gepresenteerd worden aan gemeenten. Dit kunnen voorstellen zijn voor nieuwe parken, maar ook voor uitbreiding en herontwikkeling van bestaande parken. Past een nieuw vakantiepark of uitbreiding in uw eigen visie op lokaal en regionaal niveau of brengen nog meer aanbieders overcapaciteit, zowel voor de sector als de beleving van uw buitengebied? Wat moet je op orde hebben voordat zo’n vraag van een ontwikkelaar initiatiefnemer bij je neer wordt gelegd? Omgevingsvisie en omgevingsplan, wat moet je op regionaal niveau geregeld hebben? En als je het traject ingaat, wat vraagt dat onder de Omgevingswet aan participatie met omwonenden?
Assen
30 oktober 2023
12:15-17:00
Sessie 3: Transformatie van vakantieparken 
Hoe helpt de Omgevingswet bij de transformatie van vakantieparken en het proces om daartoe te komen? Het gaat dan om ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit, de inzet van het bouwbesluit, op welke wijze de Omgevingswet houvast biedt bij het winnen van draagvlak binnen gemeente en op het vakantieparkpark, vertrouwen tussen partijen. Is er een rol van de gemeente bij mogelijke financiële knelpunten en ingewikkelde eigendomssituaties? De Omgevingswet heeft als doel meerdere beleidsuitdagingen te verbinden. Heeft de wet daarmee ook een rol bij leefbaarheid en ondersteuning bieden aan kwetsbare bewoners?
Assen
14 november 2023
12:15-17:00
Sessie 4: Financiën 
In deze vierde en laatste leergangsessie reflecteren we gezamenlijk op de veranderingen en kansen die de komst van de Omgevingswet biedt vanuit het financiële perspectief. Daarnaast biedt deze vierde sessie ruimte voor door deelnemers aangedragen onderwerpen en vragen die niet direct ondergebracht konden worden bij de eerste drie sessies van deze leergang.
Ede

Aanmelden

Het maximum aantal deelnemers voor deze leergang is bereikt. Stuur een mailtje naar jontsje.fennema@platform31.nl om op de wachtlijst te komen. We proberen de leergang dan nog eens te organiseren op andere data.

Contact

Nico van Buren 06 23 01 28 28 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan