Praktijkleerkring Zuid-Holland: flexwoningen realiseren in jouw gemeente

26 juni 2023, 11 september 2023, 23 oktober 2023 & 4 december 2023

10:00-14:00 Diverse locaties € kosteloos

Inschrijven/Aanmelden

De woningnood in Zuid-Holland is hoog. Jongeren, starters, arbeidsmigranten, statushouders, Oekraïners en andere groepen spoedzoekers kunnen vrijwel geen betaalbare woning meer vinden. Daarom is er snel behoefte aan extra woningen. Flexibele woonlocaties verminderen de druk op de woningmarkt en kunnen huisvesting bieden aan alle urgente woningzoekenden. Via deze weg nodigen wij gemeenten en lokale partijen in Zuid-Holland uit voor de praktijkleerkring ‘Flexwonen realiseren in jouw gemeente ’. Wij helpen je graag om flexwoningen in jouw gemeente te realiseren!

Veel praktische vragen

Flexwonen zorgt op korte termijn voor woonruimte voor spoedzoekers. Het lijkt een snelle en makkelijke oplossing, maar er komen veel praktische vragen bij kijken. Wie neemt het initiatief? Wie wordt de eigenaar van de woningen? Welke ruimtelijke procedure is nodig en wat verandert er met de komst van de Omgevingswet? Hoe ga je om met het beheer, inspraak en advisering? Wat kost het plaatsen van tijdelijke woningen? Als we een bestaand gebouw verbouwen: wat zijn de verbouwkansen en -kosten? Hoe maak je een rendabele businesscase? En welke bewoners komen er te wonen? Deze en meer vragen komen allemaal kijken bij het realiseren van flexibele woningbouw.

Stuk grond of pand (tijdelijk) beschikbaar voor flexwonen

Jouw gemeente heeft een braakliggend stuk grond of een leegstand pand (tijdelijk) ter beschikking of op het oog. Ideaal voor tijdelijke woonruimte voor (een mix van) groepenspoedzoekers. Voldoende tijd, capaciteit, kunde en kennis ontbreken echter. Dat is jammer, want zo missen jouw woningzoekenden de kans op woonruimte. Daar gaan we wat aan doen!

We bieden een praktijkleerkring voor flexwonen

Wij nodigen je uit om deel te nemen aan deze praktijkleerkring om zo tot een uitvoeringsplan te komen voor een project voor flexwonen. Samen zorgen we ervoor dat het idee snel werkelijkheid wordt, onder het motto: ‘binnen een jaar wonen hier mensen’.

Je werkt in 4 dagdelen met 8 tot 10 gemeenten – samen met je lokale woningcorporatie of andere lokale partijen – met de provincie Zuid-Holland, Platform31 en externe deskundigen aan elkaars projecten en leert van elkaars ervaringen. Je hoeft niet ieder voor zich het bekende wiel uit te vinden; we gaan aan de slag met vragen en knelpunten waar jullie allemaal in de praktijk tegenaan lopen. De focus van de praktijkleerkring ligt op het realiseren van flexwoningen, maar ook als je een opgave hebt met betrekking tot de taakstelling voor asielzoekers kun je aan het traject deelnemen.

Flexwoningen realiseren gaat natuurlijk niet vanzelf en is ook geen garantie voor het slagen van jouw project. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden, maar wel vragen we je betrokkenheid en inzet. We gaan uit van vrijwillige deelname, maar niet vrijblijvend: je gemeente dient in principe bij elke bijeenkomst aanwezig te zijn. Bij voorkeur de betrokken projectleider (en wanneer je onverhoopt niet kan, een vervanger). We vragen ook om samen met een uitvoerende partij te komen: de corporatie of een andere investeerder.

Data, tijden en locaties

Datum Tijd Locatie
Maandag 26 juni 10:00-13:00 Provinciehuis, Zuid Hollandplein 1, Den Haag
Maandag 11 september 10:00-14:00 n.t.b.
Maandag 23 oktober 10:00-14:00 n.t.b.
Maandag 4 december 10:00-14:00 n.t.b.

Alle bijeenkomsten zijn in Zuid-Holland. Eén bijeenkomst vindt voor de zomervakantie plaats, drie erna. De startbijeenkomst is op maandag 26 juni in het Provinciehuis in Den Haag.

De drie bijeenkomsten daarna vinden plaats op nader te bepalen locaties in Zuid-Holland.  Daarvoor zijn voorlopige data gereserveerd. Eventuele wijzigingen stemmen we op 26 juni met de deelnemers gezamenlijk af.

Wat we vragen
  • Er is al een locatie in beeld: een stuk grond of een (leegstaand) pand.
  • De gemeente heeft nadrukkelijk de intentie dit te willen benutten voor flexwonen. Er zijn geen overduidelijke belemmeringen en je wilt tempo maken!
  • Minstens één deelnemer vanuit de gemeente is aanwezig en bij voorkeur ook de betrokken woningcorporatie of een andere lokale investeerder.
  • Deelnemers doen aan alle vier bijeenkomsten van de praktijkleerkring mee.
  • Buiten de bijeenkomsten vergt uitwerking van het projectplan en de businesscase ook enige tijd.

Aanmelden

  • Je kunt je tot en met vrijdag 9 juni 2023 aanmelden via de buttons boven- en onderaan deze pagina. Daarna nodigt Platform31 je uit voor een oriëntatiegesprek.
  • Er kunnen maximaal 10 gemeenten deelnemen, waarbij we stimuleren dat elke gemeente samen met een lokale woningcorporatie of andere investeerder deelneemt.
  • Als er meer aanmeldingen zijn dan plekken, zullen we selecteren.
  • Na afloop ontvang je een certificaat van deelname. En we hopen natuurlijk dat je locatie dan al (bijna) is gerealiseerd!

Contact

Myrthe Sietsma 06 57 94 30 86 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan