Nieuwe leergang stedelijke gebiedstransformatie

3 november 2023, 17 november 2023, 1 december 2023, 15 december 2023, 12 januari 2024 & 26 januari 2024

Diverse locaties € 5750 (ex. btw)

Komend najaar start er een nieuwe leergang voor professionals die actief betrokken zijn bij stedelijke gebiedstransformaties. Zij kunnen zich gedurende 12 weken verdiepen in de transformatieopgave, verschillende sturings-, organisatie- en financieringsvormen en de nieuw verworven kennis direct toepassen in hun eigen praktijk.

Gebiedstransformaties zijn vaak zeer complex. In bestaande steden is er meestal een groot aantal partijen bij betrokken, vaak met conflicterende belangen. De financiële haalbaarheid van projecten staat er enorm onder druk, onder andere omdat het grondeigendom vaak versnipperd is. Tegelijkertijd bieden gebiedstransformaties kansen voor duurzame ontwikkeling en functiemenging. Gebruikers van de nieuwe ontwikkelingen kunnen immers gebruik maken van bestaande voorzieningen en infrastructuur. Door deze complexiteit schieten traditionele aanpakken van gebiedsontwikkelingen vaak tekort: specifieke en vernieuwende handelingsperspectieven zijn nodig.

In deze leergang leer je hoe je bestaande en nieuwe vormen van sturen, organiseren en financieren voor deze opgaven kunt toepassen. Aan de hand van voorbeelden en concrete praktijkopgaven vergaar je kennis over verschillende sturingsvormen,  publiek-maatschappelijk-private samenwerking (PMPS) en meervoudige waardecreatie.

Wat levert deelname je op?

Aan het eind van deze leergang heb je een aanpak ontwikkeld voor jouw eigen transformatiecasus of voor een door ons aangedragen casus. In die aanpak staat de samenhang tussen schalen, disciplines en belangen centraal.

Programma en studiebelasting
  • De leergang beslaat 12 weken. Iedere twee weken is er een fysieke bijeenkomst. Aansluitend heb je 2 weken om je individuele eindopdracht uit te werken.
  • Reken per lesweek op een studiebelasting van 8-10 uur; de ene week gaat het om zelfstudie (online/boek/opdracht) en de andere week is er een fysieke bijeenkomst.
  • We behandelen de achtergrond en belangrijkste kenmerken van gebiedstransformaties, het principe van meervoudig sturen, financieren en waarderen, organiseren en contracteren, kwaliteit en duurzaamheid en strategie en acties. De nadruk van de leergang ligt op strategisch sturen en reflecteren. De bijeenkomsten vinden  deels plaats bij de TU Delft en deels op inspirerende transformatielocaties.
Voor wie?
  • Deze leergang is bedoeld voor professionals met hbo+ en wo-denkniveau en minimaal 5 jaar werkervaring in de praktijk van gebiedsontwikkeling.
  • Deelnemers zijn werkzaam bij/voor een overheid, ontwikkelaar, bouwer, belegger, ontwerp/advies/ingenieursbureau of stadmaker vanuit een andere sector.
  • Deze leergang is bij uitstek geschikt voor professionals die al langer in het vak zitten en die met het oog op de veranderende opgave, hun kennis en handelingsrepertoire willen aanscherpen.
Wanneer?

Deze leergang loopt van 3 november 2023 t/m 26 januari 2024.

Kosten

De kosten voor de leergang bedragen € 5.750,- ex. btw.

Professionals die werken aan de projecten die zijn aangemeld bij het programma Stedelijke Transformatie krijgen 30% korting.

Aanmelden

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven volgt na de zomer. Wil je op de hoogte blijven? Mail naar Saskia Beer (coördinator leergang): gebiedstransformatie-bk@tudelft.nl.


Deze leergang is een initiatief van het programma Stedelijke Transformatie en de SKG Leerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft.

Contact

Maarten Hoorn Wonen, ruimte en leefbaarheid 06 10 15 67 08 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan