Masterclass Energietransitie, armoede en gedrag

12 oktober 2023, 9 november 2023 & 30 november 2023

09:00-16:00 Bergen op Zoom, Emmen, Hoorn, Gouda € 100 (excl. btw) per deelnemer

Inschrijven/Aanmelden

Sinds de zomer van 2021 zijn de energieprijzen tot duizelingwekkende hoogten gestegen. Tegelijkertijd heeft Nederland plannen om van fossiele brandstoffen over te stappen op duurzame energie. Voor lang niet alle huishoudens is de energietransitie echter haalbaar en betaalbaar. Tegelijkertijd neemt energiearmoede rap toe. Hoe zorgen we dat ook huishoudens met lagere inkomens kunnen deelnemen aan en profiteren van de energietransitie?

Ook dit jaar organiseert Platform31 in samenwerking met het ministerie van BZK en RVO de masterclass Energietransitie, Armoede en Gedrag. De masterclass zal plaatsvinden in Bergen op Zoom, Emmen, Hoorn en Gouda.

Tijdens deze masterclass worden deelnemende gemeenten en woningcorporaties meegenomen in de belangrijkste aspecten van een aanpak voor de energietransitie onder lage inkomens, met als doel energiearmoede te voorkomen en/of terug te dringen. Het programma is gevuld met presentaties van inspirerende sprekers uit de praktijk en theorie. Ook krijgt u gelegenheid om in gesprek te gaan met een ervaringsdeskundige die aan den lijve ondervindt welke invloed de energieprijzen hebben op het dagelijks leven. Zo ontvangt u allerhande kennis over de energietransitie, energiearmoede, de invloed van schaarste op gedrag, hoe daarmee om te gaan, en welke middelen daarvoor in te zetten. Daarnaast is er alle ruimte voor onderlinge uitwisseling en het werken aan een aanpak voor de inclusieve energietransitie voor uw organisatie.

Programma

In de masterclass komen de volgende onderdelen voorbij:

 • Introductie over de energietransitie en energiearmoede incl. gesprek met ervaringsdeskundige Riane Kuzee (Stichting Sterk Uit Armoede)
 • Gedrag(sverandering) en de energietransitie: sociaal psycholoog Karlijn Massar van de Universiteit Maastricht gaat in op de denkwijze van mensen die in armoede leven: hoe staan zij in het leven? Hoe komen ze tot bepaalde besluiten en acties? Welke invloed heeft dit op hun vermogen om hun eigen armoede tegen te gaan? Hierbij speelt de gemeente ook een belangrijke faciliterende rol, en om die reden zal Niels ook spreken over de juiste vorm van benadering en communicatie.
  In Emmen op 12 oktober wordt dit onderdeel verzorgd door Wiebo Lamain (Hanzehogeschool Groningen).
 • Nicolaas Veltman (Nicolaas’ Participaties) besteedt aandacht aan drie belangrijke onderwerpen in de aanpak van energietransitie en armoede:
  • Samenwerking (intern én extern): gemeenten en woningcorporaties moeten elkaar kunnen vinden om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Hierbij gaan we in op het vinden van zowel bestuurlijk draagvlak als het organiseren van beleid en praktijk om van de tekentafel naar de praktijk te gaan.
  • Opschaling van succesvolle aanpakken: aandacht voor de vraag hoe een aanvankelijk succesvolle oplossing voor acute problemen ook op langere termijn en op grotere schaal goed kan worden werken.
  • De financiering van aanpakken: er zijn verschillende manieren waarop financiering beschikbaar komt, zoals de SPUK-gelden. Maar dan moeten ze nog ingezet worden. Nicolaas geeft handige tips en scherpe inzichten om tot creatieve oplossingen te komen. Daarnaast kom Fiona Hamberg (Nationaal Warmtefonds) vertellen over beschikbare regelingen voor huishoudens met een smalle beurs en hoe deze in te zetten

Voor wie?

De masterclass is bedoeld voor gemeenten en woningcorporaties. Deelnemers worden nadrukkelijk opgeroepen om per gemeente in drietallen te komen: één ambtenaar werkzaam in het duurzaamheidsveld, één ambtenaar uit het sociaal domein, en één medewerker van een lokale woningcorporatie.

Er is ruimte voor 21 deelnemers – meld u snel aan om een plekje te verzekeren! Aanmelden voor de bijeenkomst van 1 juni kan tot en met 26 mei.

Kosten

Deelnamekosten bedragen 100 euro per persoon (excl. btw). Dat is inclusief lunch, lesmateriaal en contactmomenten nadien.

Data en locaties

Een Masterclass is één middag. We proberen overal in Nederland in de buurt een bijeenkomst te organiseren. In 2023:

 • 1 juni – Bergen op Zoom
 • 12 oktober – Emmen
 • 9 november – Hoorn
 • 30 november – Gouda

Meld u aan voor één van de bijeenkomsten via de zwarte aanmeldknop.

Contact

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan