Kennis- en leertraject woonzorgvisie: van woonzorganalyse naar -visie

9 februari 2023, 16 maart 2023, 13 april 2023, 11 mei 2023, 8 juni 2023, 7 september 2023 & 5 oktober 2023

Tijd: 09:30 - 12:30 uur Startbijeenkomst op locatie, daarna online bijeenkomsten € 1.000 euro per gemeente

De inschrijving voor deze bijeenkomsten is inmiddels gesloten.

In februari 2023 start Platform31 een nieuwe en vijfde ronde van het kennis- en leertraject woonzorgvisie voor gemeenten. Het biedt gemeenten ondersteuning bij het proces om van de woonzorganalyse tot woonzorgvisie te komen. Tijdens het programma maakt u (op hoofdlijnen) een woonzorganalyse.

Een gemeentelijke woonzorgvisie wordt vanaf 2024 verplicht. Om tot een goede woonzorgvisie te komen, zijn een aantal stappen essentieel. Platform31 ontwikkelde op verzoek van de Taskforce Wonen en Zorg en het ministerie van VWS dit kennis- en leertraject over de bouwstenen van de visie. De inhoud actualiseren we continue, zodat er ook aandacht is voor de ontwikkelingen vanuit het programma ‘Een thuis voor iedereen’ en de regionale woonzorgvisie.

Start met een woonzorganalyse in uw gemeente:

  • om voldoende zicht te krijgen op hoeveel mensen behoefte hebben aan zorg of ondersteuning,
  • wat eventuele verschillen zijn tussen wijken en
  • welk aanbod er eventueel extra nodig is.

Hiermee kunt u als gemeente gericht sturen op wonen, zorg en welzijn én vormt het de basis voor een woonzorgvisie.

Opbouw: wat gaat u doen?

We beginnen met een startbijeenkomst op locatie (10.00 – 15.00 uur). Tijdens de online bijeenkomsten doorloopt u op hoofdlijnen het traject van het opstarten van een woonzorganalyse tot en met de opmaat naar een (geactualiseerde) woonzorgvisie. Per stap bieden wij u de benodigde kennis aan.

Naast inhoudelijke thema’s, zoals de vraag naar ondersteuning, een samenhangend aanbod Wmo en Wlz en kenmerken van de lokale woningmarkt, komen relevante onderzoeksmethoden en de inrichting van de procesorganisatie aan de orde.

Centraal staat ‘leren door te doen’. U krijgt huiswerkopdrachten mee die u helpen de aangereikte kennis te vertalen naar uw lokale praktijk. De resultaten bespreekt u in een leergroep van tien gemeenten. Hiermee trekt u het gehele traject op en spart u mee, ook tussen de bijeenkomsten door. Met deze leergroep wisselt u ervaringen uit, reflecteert u op verschillende praktijkvoorbeelden en bespreekt u vraagstukken waar u mee zit.

Uitkomsten: wat levert het programma u op?

Tijdens het programma maakt u (op hoofdlijnen) een woonzorganalyse. Hiermee heeft u direct de bouwstenen in handen die de basis vormen voor een woonzorgvisie (= ambitiebepaling) en een uitvoeringsprogramma (= aanpak opgaven). En eventueel een concrete doorvertaling daarvan in concrete prestatieafspraken op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Verder heeft u stappen gezet in het (verder) vormgeven van een procesorganisatie, gericht op een breed gedragen visie op wonen en zorg tussen gemeente, woningcorporaties en organisaties voor zorg en welzijn.

Voor wie?

Elke gemeente kan twee deelnemers aanmelden: een beleidsadviseur wonen, een beleidsadviseur sociaal domein/zorg of een opgavetrekker wonen/zorg. Voorwaarde voor deelname is bestuurlijk commitment (van wethouders wonen en zorg).

Kosten

Wij vragen een bijdrage van 1.000 euro voor deelname van twee personen per gemeente voor de gehele reeks.

Contact

Annette Duivenvoorden 06 35 11 58 12 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan