Intervisiesessies huurbeleid woningcorporaties

13 juni 2023, 26 september 2023 & 30 november 2023

15:00-17:00

Aanmelding gesloten

Ben je benieuwd hoe collega-corporaties hun huurbeleid vormgeven? Wil je het huurbeleid van de eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen voorleggen aan vakgenoten? Of ben je benieuwd naar de overwegingen van andere woningcorporaties? Kom dan naar de reeks intervisiebijeenkomsten over huurbeleid. 

Huurbeleid in 2023

Het beleid van corporaties wordt voortdurend beïnvloed door veranderingen in de samenleving. Tijdens onze intervisiesessies bespreken we hoe deze veranderingen van invloed zijn op het huurbeleid van de corporaties en hoe dit zowel de corporatie als haar huurders beïnvloedt. We bespreken bijvoorbeeld de effecten van:

  • Het beter benutten van de bestaande woningvoorraad (bijv. door woningdelen, inwonen, kamerverhuur, friendscontracten)
  • Splitsen van woningen (praktijkvoorbeelden)
  • Maatwerk in huurprijsbeleid
  • Sturen op woonlasten

We gaan het gesprek met elkaar aan over de effecten van wet- en regelgeving, presenteren de uitkomsten van recent opgeleverde of nieuw op te starten projecten van Platform31 en agenderen vraagstukken die bij de deelnemers leven.

Wat ga je doen?

In deze vraaggerichte en op de praktijk georiënteerde bijeenkomsten gaan we in op actualiteiten, inzichten en handvatten die voor het huurbeleid van corporaties relevant zijn. De deelnemers leren van elkaar. Door elkaar tips te geven en door kennis te nemen van expertise die Platform31 in haar programma’s bij elkaar brengt, kun je nieuwe, aanvullende stappen zetten in de ontwikkeling van jouw huurbeleid.

Opzet van de bijeenkomsten

We beginnen de bijeenkomst met een presentatie over een nader te bepalen onderwerp dat relevant is in het kader van huurbeleid. De te bespreken onderwerpen kiezen we samen met de deelnemers. Vervolgens brengen een of meer aanwezigen een intervisievraag in. Deze zijn vrij in te vullen door de deelnemers en afhankelijk van hun actuele vraagstukken. Dit doen we in een informele setting. De informatie die tijdens de bijeenkomsten wordt gedeeld, blijft binnen de groep en wordt niet gepubliceerd.

Wat levert deelname op?

Na afloop van de bijeenkomstenreeks heb je:

  • Inzicht in het kennisthema
  • Inzicht in wat je kunt oppakken in het kader van het huurbeleid van jouw corporatie
  • Handvatten om meteen mee aan de slag te gaan

Voor wie?

Genodigden zijn professionals van partnercorporaties van Plaform31: strategen en beleidsadviseurs die betrokken zijn bij de totstandkoming van het huurbeleid en de keuzes die hierin gemaakt worden. Voor partnercorporaties zijn er geen kosten aan deelname verbonden. Deelnemers ‘betalen’ met een actieve bijdrage. Welke corporaties partner zijn bij Platform31 zie je hier. Corporaties die geen partner zijn van Platform31 kunnen eenmaal deelnemen en betalen een financiële bijdrage (€ 130).

Programma

Gevolgen van het gewijzigde Rijkshuurbeleid

13 juni 2023 | 15:00-17:00

Tijdens de eerste bijeenkomst focussen we op het thema ‘Gevolgen van het gewijzigde Rijkshuurbeleid’: hoe pakken recent ingevoerde wetten en regels uit voor de corporatie? En leiden die tot aanpassingen van het huurbeleid (in brede zin) van de corporatie (vanaf 2024)? In het tweede deel van de intervisiesessie behandelen we een ingebracht onderwerp of intervisievraag vanuit de deelnemers.

Middenhuur

26 september 2023 | 15:00-17:00

Op 26 september staan we stil bij het thema middenhuur. Twee deelnemers zullen een intervisievraag inbrengen over het vormgeven van middenhuurbeleid. Verder zal Bob Witjes van Aedes de deelnemers bijpraten over de actuele ontwikkelingen in het huurbeleid. En staan we stil bij de beleidsvoornemens voor het huurbeleid per 1/7 2024.

De sessie van 30 november vullen we nog in, rekening houdend met wensen en vraagstukken vanuit de deelnemers.

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: fons.lustenhouwer@platform31.nl.

Contact

Fons Lustenhouwer 06 53 38 90 17 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan