Intervisie wonen en zorg voor woningcorporaties

6 juli 2023, 7 september 2023 & 2 november 2023

Tijd: 13:30 - 17:00 uur Op locatie bij deelnemende corporaties

Is jouw corporatie partner van Platform31 en ben je benieuwd hoe andere corporaties omgaan met het thema wonen en zorg? Wil je vraagstukken van jouw eigen organisatie met anderen bespreken en overwegingen voorleggen bij vakgenoten? Of ben je benieuwd naar de overwegingen van andere corporaties? Kom dan naar de intervisiebijeenkomsten Wonen en zorg.

Wonen en zorg in 2023

Corporaties huisvesten steeds vaker kwetsbare huurders. Kwetsbaarheid kan gaan om lichamelijke, psychische en/of lichamelijke beperkingen van mensen, en het kan sociale problematiek versterken als eenzaamheid, schulden of werkloosheid. Afgelopen decennia ontwikkelden corporaties voor deze doelgroepen woonprojecten en werkten zij mee aan het ‘normaliseren’ van het wonen in de wijk. Naast de ‘pandgerichte’ ontwikkeling en aanpak staat een wijkgerichte aanpak bovenaan de agenda van veel corporaties. Om tot een goede oplossing te komen, is de bijdrage van veel partijen nodig. Corporaties hebben afgelopen jaren dit vraagstuk geagendeerd, verschillende oplossingsrichtingen verkend en zetten nu de stap om afspraken te maken voor de uitvoering.

Bovendien is het een onderwerp waar ook het nieuwe kabinet op wil versnellen, zoals met de programma’s Een thuis voor iedereen en de verbrede woonzorgvisie (verplicht per 1 januari 2024) en het Programma Wonen en zorg voor ouderen met onder andere het toevoegen van geclusterde woonvormen voor senioren en doorstroom (ministeries van BZK/VWS).

Wat ga je doen?

In deze vraag- en op de praktijkgerichte bijeenkomsten gaan we in op actualiteiten, inzichten en handvatten voor de vraagstukken op het thema wonen en zorg die bij jou spelen. Tijdens deze bijeenkomsten leer je van elkaar. Door elkaar tips te geven en door kennis te nemen van expertise die Platform31 in haar programma’s bij elkaar brengt, kan je nieuwe, aanvullende stappen zetten in uw beleidsontwikkeling en projecten.

Deze bijeenkomsten gaan o.a. in op:

  • Een thuis voor iedereen en de verbrede woonzorgvisie
  • De woonzorgvisie. Samenwerken op wonen en zorg en leefbaarheid: Hoe kom je van wal en voorkom je een impasse? Hoe vertaal je dit in prestatieafspraken.
  • Bouwen voor senioren (geclusterde woonvormen)

De definitieve keuze van de onderwerpen maken we aan de hand van jouw en door andere deelnemers ingebrachte praktijkvragen.

Opzet bijeenkomsten

De drie bijeenkomsten zetten we op als een Community of Practice: leren met en van de praktijk en intercollegiale adviseren aan de hand van uw praktijk/uw vragen.

Iedere bijeenkomst bevat de volgende basiselementen:

  • Analyse van en beschouwing op een vraagstuk.
  • Presentatie door een corporatie die al bezig is met het thema.
  • Werkvorm waarin deelnemers hun vraagstukken kunnen inbrengen en onderlinge advisering.

Wat levert deelname je op?

Na afloop van de bijeenkomst heb je:

  • Inzicht in het kennisthema.
  • Inzicht in wat u kunt oppakken op het thema.
  • Handvatten om meteen aan de slag te gaan.

Voor wie?

We bieden deze bijeenkomsten aan voor beleidsstrategen, beleidsmedewerkers wonen & zorg en kwartiermakers bij corporaties die partner zijn van Platform31.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door contact op te nemen met:
Annette Duivenvoorden
annette.duivenvoorden@platform31.nl
06 35 11 58 12

Contact

Annette Duivenvoorden 06 35 11 58 12 LinkedIn

Meer weten over het corporatienetwerk van Platform31?

Neem contact op met:
Fons Lustenhouwer
fons.lustenhouwer@platform31.nl

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan