Grondbeleid bij binnenstedelijke transformaties

27 juni 2023

14:30-17:00 Utrecht € Kosteloos

Deze bijeenkomst heeft het maximum aantal aanmeldingen bereikt.


Nu de woningbouwproductie achterblijft laait de discussie over het grondbeleid op. Voldoen de bestaande instrumenten nog bij binnenstedelijke transformaties? Tegen welke problemen lopen gemeenten aan? Wat moet er anders? Wat kunnen we de beleidsmakers hierover meegeven? Deze en andere vragen komen aan bod in deze kennissessie op 27 juni.

Rijk, provincies en vooral gemeenten voeren grondbeleid, dat erop gericht is dat grond in voldoende mate en op tijd beschikbaar is, bijvoorbeeld voor woningbouw. Na de financiële crisis in de jaren 10 hebben veel gemeenten, noodgedwongen, hun grondposities afgebouwd. Zij zijn overgestapt van actief naar faciliterend grondbeleid. Het achterblijven van de woningbouwproductie is reden om kritisch naar het grondbeleid te kijken. Door stijgende grondprijzen leeft de vrees dat ontwikkelingen stil komen te liggen. Dit zorgt voor discussies over het functioneren van de grondmarkt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bereidt een agenderende brief voor over grondbeleid en -instrumenten aan de Tweede Kamer.

Tijdens deze kennissessie verdiepen we ons in het vraagstuk, met het doel die discussie te verrijken. Tegen welke aan grondbeleid gerelateerde problemen lopen gemeenten bij binnenstedelijke transformaties aan? Hoe lossen ze deze op met de bestaande instrumenten die hen ter beschikking staan? Wat betekent het gemeentelijk grondbeleid in de praktijk voor corporaties? Is het nodig nieuwe instrumenten het leven in te roepen? Is het oprichten van regionale publieke grondbedrijven of een nationaal grondbedrijf een oplossing om gemeenten financieel bij te staan? Welke risico’s brengt dit met zich mee?

Voor wie?

Deze kennissessie is interessant voor gemeenten, provincies, corporaties, marktpartijen, kennisinstellingen en andere partijen die werken aan binnenstedelijke transformatieprojecten.

Locatie

De kennissessie wordt gehouden in De zalen van 7, Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht.

Aanmelden

Deze bijeenkomst heeft het maximum aantal aanmeldingen bereikt. Je kunt een mailtje sturen naar kay.hollanders@platform31.nl om jezelf op de wachtlijst te laten zetten.

Contact

Machteld Hooyman 06 13 54 56 16
Blijf op de hoogte van het programma Stedelijke Transformatie

Wil je automatisch op de hoogte blijven van het programma Stedelijke Transformatie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief of volg het programma op Twitter of op LinkedIn.

Naar Stedelijke Transformatie