Financiële herplaatsingsgarantie flexwoningen

24 mei 2023

10:00-11:30 Online € Kosteloos

Platform31, BZK, Aedes, VNG, EF, RVO en UVTH organiseren een online informatiebijeenkomst over de financiële en fysieke herplaatsingsgarantie rond flexwoningen en de werking van de gemeenschappelijke herplaatsingsladder. Onderdeel van de ladder is plaatsing van de woning op een fysieke herplaatsingslocatie en ondersteuning van een marktmeester. Wat zijn de mogelijkheden en wat vraagt dit ook van investeerders (meestal corporaties) en gemeenten?

Woningcorporaties gaan de komende jaren een flink aantal flexwoningen bouwen om spoedzoekers en andere woningzoekenden op de woningmarkt te helpen. De flexwoningen kunnen in alle gemeenten van Nederland worden geplaatst. Om dat te ondersteunen heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aantal maatregelen geformuleerd waarmee investeerders en gemeenten geholpen worden om dit te concretiseren en tegelijkertijd de onrendabele top van de businesscase flexwoningen te ondervangen.

Ten tijde van de webinar is het aanvraagloket voor de financiële herplaatsingsgarantie geopend en kunnen investeerders zich (samen met gemeenten) melden voor toekomstige ondersteuning – mocht herplaatsing na de eerste termijn lastig (of niet voorhanden) zijn en bij toekomstige verkoop de marktwaarde lager uitvallen dan de waarde op basis van een lineaire afschrijvingstermijn.

Programma

Tijd Onderdeel Spreker
10:00-10:15 Opening Frank Wassenberg (Platform31)
10:15-10:30 Achtergrond, doel en totstandkoming van de herplaatsingsgaranties Frans Parren (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
10:30-10:45 De fysieke herplaatsingsgarantie en ‘flexcity’ Annelies van de Nagel (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
10:45-11:00 De financiële herplaatsingsgarantie en procedure Siddharth Khandekar (Uitvoeringsorganisatie/Deloitte)
11:00-11:30 Ruimte voor vragen Aan het panel nemen o.a. deel:

  • Pieter Schipper (Aedes)
  • Wim Reedijk (Expertisecentrum Flexwonen)

Contact

Frank Wassenberg 06 57 94 35 92 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan