De regels voor wonen in het omgevingsplan

5 juni 2023 & 9 juni 2023

Diverse tijden Utrecht, online € 385 voor fysieke bijeenkomst, € 335 voor digitale bijeenkomst, excl. 21% btw. Dit is inclusief ontvangst van het concept en definitieve supplement (t.w.v. € 199, excl. 21% btw). Abonnementhouders kunnen gratis met drie personen deelnemen.

Het omgevingsplan heeft een andere reikwijdte dan het bestemmingsplan. Daardoor kunnen en moeten de regels in het omgevingsplan een andere vorm of inhoud krijgen dan nu in bestemmingsplannen het geval is. Met een inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024, is er steeds meer behoefte aan concrete handvatten. De studiebijeenkomsten van de leergang Op dezelfde leest belichten het thema wonen. Wat gaat er veranderen? Wat kunnen we met het omgevingsplan regelen wat anders is dan met het bestemmingsplan? En waarom regelen we wat we regelen?

Opzet en inhoud

Tijdens deze studiebijeenkomsten brengen we je op de hoogte van de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Je leert hoe je je hierop kunt voorbereiden. Na aanmelding, ongeveer een week voor de sessies ontvang je een supplement over dit onderwerp.

Een belangrijk onderwerp tijdens deze sessies en in het bijbehorende supplement van de Leergang Op dezelfde leest is de vraag: wat is de reikwijdte van de activiteit wonen, handelend volgens letter én geest van de Omgevingswet? En hoe vertaalt zich dat concreet in de regels? Want wat is wonen eigenlijk? Wat mag wel en niet binnen de activiteit? In hoeverre mag de overheid, in het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, hiervoor nadere regels stellen? Welke motieven kunnen hierbij een rol spelen? En wat regel je voor de activiteit bouwen? We werken dit uit naar voorbeelden van regels en geven daarbij de keuzemogelijkheden aan.

De focus ligt op de praktische toepassing van het omgevingsplan voor wonen. Naast een juridisch kader moeten de uitkomsten van deze sessies ook praktisch houvast bieden bij het opstellen van regels voor de woon- en bouwactiviteit. We brengen daarvoor de verschillen tussen ontwikkeling en beheer in kaart, zoeken bijvoorbeeld naar mogelijkheden om zowel regels te kunnen stellen voor nieuwe woningbouwontwikkelingen als voor het – daaropvolgende – beheer.  De verschillende onderdelen van het supplement worden vertaald in concrete voorbeeldregels. De regels zijn illustratief maar worden steeds voorzien van een duiding: waarom regelen we wat we regelen?

Twee sessies: zelfde inhoud, andere vorm

Wij organiseren deze studiebijeenkomsten twee keer:

Datum Tijd Locatie
Maandag 5 juni 13:30-16:30 Utrecht
Vrijdag 9 juni 10:00-11:30 Online

De inhoudelijke basis ervan is hetzelfde. Bij de fysieke bijeenkomst gaan we verder de diepte in en bieden we meer gelegenheid tot het stellen van vragen dan bij de online sessie. Ook gaan we tijdens de bijeenkomst met elkaar in gesprek om de theorie toepasbaar te maken voor de praktijk. Bij de online sessie krijg je de inhoud van het supplement in een heldere presentatie toegelicht. We bieden je daarbij de mogelijkheid om enkele verduidelijkende vragen te stellen.

Door twee sessies op verschillende manieren te organiseren, proberen we iedereen een passend aanbod te doen. In een eerdere peiling, merkten we dat veel mensen de online variant aantrekkelijk vinden: geen reistijd en snel overzicht. De mogelijkheid voor meer diepgang en gesprek gaf een aantal abonnementhouders juist aan als belangrijke reden om wel fysiek bij elkaar te komen.

Aanmelden

Interessant? Meld je dan aan voor één van de sessies. Per abonnementhouder kunnen in totaal drie deelnemers zich kosteloos aanmelden. Combinaties zijn daarbij mogelijk: zo kun je bijvoorbeeld alle drie deelnemen aan de fysieke of de online bijeenkomst. Het is ook mogelijk dat elk van de deelnemers daarin een eigen keuze maakt. Losse afname van de studiemiddag is ook mogelijk.

Op Dezelfde Leest

Deze studiemiddag is onderdeel van de leergang Op Dezelfde Leest. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan en het omgevingsplan.

Per jaar verschijnen twee naslagwerken (supplementen) die elk tijdens een studiemiddag centraal staan. Losse afname van de studiemiddagen en supplementen is ook mogelijk. Lidmaatschap van de leergang betekent dat u goed op de hoogte blijft van actuele onderwerpen die in de praktijk bij het opstellen van bestemmingsplannen of het omgevingsplan relevant zijn. Een abonnement kost 585 euro per jaar. Interesse? Neem contact op met Maarten Hoorn.

Contact

Maarten Hoorn Wonen, ruimte en leefbaarheid 06 10 15 67 08 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan