deel deze pagina via:Welkom op de Wijkengids


Welkom op de homepage van de Wijkengids. De Wijkengids biedt inzichten, ervaringen en lessen op alle onderdelen van het buurt- en wijkgericht werken. Deze inzichten kunnen worden gebruikt voor het voorkomen van achterstanden, maar ook om de decentralisaties in het sociale domein verder vorm te geven.

De Wijkengids is een samenwerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Platform31, kennisinstituut voor stad en regio en is tot stand gekomen in samenwerking met de projectleiders van de 40 en 40+ gemeenten. Op 4 april 2012 is de Wijkengids door toenmalig Minister van Binnenlandse Zaken gelanceerd. De update van de Wijkengids, met nieuwe kennis is nu beschikbaar. We hopen dat deze gids veelvuldig zal worden gebruikt om de uitvoering te versterken.


Gerelateerd nieuws

VOLG DE WIJKENGIDS


Werkateliers Wijkaanpak: Maatgericht aan de slag!

Lokale impuls voor samenwerking
in gebied, buurt en wijk.

Platform31 en het ministerie van Binnenlandse Zaken bieden werkateliers aan ter ondersteuning van specifieke vragen over buurt- en wijkgericht werken.

Een werkatelier kan worden aangevraagd door een gemeente, welzijnsinstelling of woningcorporatie. Het is van belang dat de gemeente betrokken is en de vraag erkent.

Op basis van de specifieke vraag, de urgentie en de hoeveelheid aanvragen is er een bijdrage (in verschillende vormen) beschikbaar in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Woon- en Leefomgeving).

Neem voor meer informatie contact op met Femke Bax.