VOLG DE WIJKENGIDS

Welkom op de Wijkengids


Welkom op de homepage van de Wijkengids. De Wijkengids biedt inzichten, ervaringen en lessen op alle onderdelen van het buurt- en wijkgericht werken. Deze inzichten kunnen worden gebruikt voor het voorkomen van achterstanden, maar ook om de decentralisaties in het sociale domein verder vorm te geven.

De Wijkengids is een samenwerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Platform31, kennisinstituut voor stad en regio en is tot stand gekomen in samenwerking met de projectleiders van de 40 en 40+ gemeenten. Op 4 april 2012 is de Wijkengids door toenmalig Minister van Binnenlandse Zaken gelanceerd. De update van de Wijkengids, met nieuwe kennis is nu beschikbaar. We hopen dat deze gids veelvuldig zal worden gebruikt om de uitvoering te versterken.


Werkateliers Wijkaanpak: Maatgericht aan de slag!

Lokale impuls voor samenwerking in gebied, buurt en wijk.

Platform31 en het ministerie van Binnenlandse Zaken bieden werkateliers aan ter ondersteuning van specifieke vragen over buurt- en wijkgericht werken.Een checklist voor het inzetten van een werkatelier is:

  • Er een specifieke opgave is uit een problematische buurt, wijk of (krimp) gebied (via gemeente of corporatie) óf een gemeente of corporatie een gerichte check-up wil van zijn wijk- of buurtgerichte aanpak
  • Een groep van diverse deelnemers (gemeente, bewoners, corporaties, lokale ondernemers, welzijn etc) één dag met elkaar intensief aan de slag wil met een specifieke vraag rondom de aanpak van een wijk of buurt
  • Er behoefte is aan state-of-the-art kennis én praktijkervaring
  • Er behoefte is aan spiegelen, een energie-impuls en concrete afspraken
  • Er interesse is in creatieve werkvormen, een interactieve aanpak en ervaren trainers met resultaatgerichte instelling
  • Voorbeelden van vragen zijn:
  1. Met het werkatelier wilde deze gemeente de mogelijkheid benutten om intern een zo concreet mogelijke opvatting en visie te ontwikkelen over publiek ondernemerschap, wijkbedrijven en buurtondernemingen. De gemeente wilde daarbij gebruik maken van de kennis, opvattingen en energie die er op dit terrein al in de stad en bij de verschillende lokale partners is.
  2. Een groter beroep op eigen kracht en burgerkracht, hoe doen we dat met elkaar?
  3. Ondernemers actiever krijgen bij maatschappelijke vraagstukken uit de wijk, hoe willen zij betrokken worden?


Een werkatelier kan worden aangevraagd door een gemeente, welzijnsinstelling of woningcorporatie. Het is van belang dat de gemeente betrokken is en de vraag erkent.

Op basis van de specifieke vraag, de urgentie en de hoeveelheid aanvragen is er een bijdrage (in verschillende vormen) beschikbaar in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Woon- en Leefomgeving).

Voor meer informatie kun je terecht bij:
Femke Bax – femke.bax@platform31.nl – 06 57 94 39 04