vakgemeenschap 3.0; sociale stijging doe je samen


In deze derde ronde van de vakgemeenschap vertrekken we vanuit het perspectief van partners. We gaan op zoek naar slimme combinaties voor samenwerking. We zoeken uit hoe je als je als corporatie met partners samenwerkt aan “meedoen, rondkomen en vooruitkomen” van bewoners op thema’s waar we een gedeelde verantwoordelijkheid en een gedeeld belang hebben.

Per bijeenkomst staat een maatschappelijk domein/vraagstuk centraal. Aan de hand van bestaande projecten van leden van de vakgemeenschap onderzoeken we verschillende perspectieven:

  • Klant: De vraag aan je bewoners/burgers, de manier van uitleggen, de praktische uitvoering. Denk aan: zelfwerkzaamheid, meebetalen, co-productie, en dergelijke.
  • Wijk: Zichtbaar maken van de winst voor de wijk. De manier van prioriteren en legitimeren van activiteiten.
  • Organisatie: De interne verankering van inzet op meedoen en vooruitkomen van bewoners/burgers. Denk aan: beleid en werkprocessen, financiën en capaciteit.
  • Stakeholders: Het herkennen/vaststellen van je stakeholders. De vormgeving van samenwerking en verantwoording.

Wat Werkt in de Wijk

Komend jaar gaan we op zoek naar slimme combinaties voor samenwerking. We zoeken uit hoe je als corporatie met partners samenwerkt aan “meedoen, rondkomen en vooruitkomen” van bewoners op thema’s waar we een gedeelde verantwoordelijkheid en een gedeeld belang hebben.

Nieuw dit jaar: we richten ons met de vakgemeenschap op de lokale mogelijkheden. De bijeenkomsten daarvoor bereiden we stevig voor. Leden kunnen hun casus ter selectie indienen. Geselecteerde casussen zijn onderdeel van een lokale werksessie die speciaal is georganiseerd voor de indieners en hun lokale partners.

Door middel van een slim format beschrijven wijkprofessionals hun eigen interventies. Daarmee ligt alle informatie op tafel om een analyse te maken van de samenwerking. De meest opvallende conclusies worden vervolgens besproken bij de ‘reguliere’ bijeenkomsten van de vakgemeenschap