Programma 2014

Het programma van de vakgemeenschap bestaat ook dit jaar uit vijf bijeenkomsten.

BijeenkomstenThema
20 maart:
Sociale stijging revisited
- Terugblik rapport Stad en Stijging
- Reflectie / toekomstverkenning / debat
22 mei
“Veel tijd, weinig geld”
Werk en inkomen
- Werk naar vermogen (Participatie-plicht)
(huur)Schulden
- SROI
26 juni
“Mantelzorg, of dekmantel”
Zorg, overlast en welzijn
- Hervormingen WMO en jeugdzorg
- Langer zelfstandig: consequenties voor wonen
en leven
- Adequate hulp probleemjongeren
- Bijzondere doelgroepen en slimme combinaties
(buurtteams, netwerken, buddy-aanpak, e.d.)
25 sept
Particuliere sector:
Dreiging of kans?
- Kopers in de knel: dreiging voor de wijk
- Of nieuwe kansen vanuit VvE / eigenaar-bewoners
- Lessen van commerciële partijen en nieuwe
allianties met corporaties. Mogelijkheden om
elkaar te vinden en de meerwaarde daarvan
27 november
Slotbijeenkomst
- Sociale Stijging in Wat Werkt in de Wijk
- Al ingevoerde projecten
- Projecten vanuit de deelnemers
- De geleerde lessen


Format

Het format van de bijeenkomsten bevat verschillende onderdelen waarbinnen gevarieerd kan worden. De gedachte hierachter is om zowel herkenbaarheid als maatwerk te kunnen bieden.

  • Een van de deelnemende organisaties is gastheer van de bijeenkomst.
  • De gastheer verzorgt een excursie, rondwandeling voorafgaand aan de bijeenkomst.
  • De cases die centraal staan worden vooral voorbereid in een lokale werksessie met een externe deskundige en volgens de Wat Werkt in de Wijk methodiek.
  • De opvallendste conclusies uit de voorbereidende lokale werksessie staan ter discussie tijdens de bijeenkomst van de vakgemeenschap.
  • De deelnemersgroep formuleert, onder begeleiding, een advies voor de case en/of voor de case-inbrenger.

Alle bijeenkomsten zijn van 14.00 uur tot 17.00 uur op wisselende locaties. Voorafgaand aan de bijeenkomst start om 11.00 uur de facultatieve excursie georganiseerd door de gastheer.