witrand-banier

deel deze pagina via:


contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fanny Gelissen.

Vakgemeenschap Sociale Stijging


In 2012 is de Vakgemeenschap Sociale stijging opgericht. Het is een netwerk van mensen uit de woningcorporatiesector of aanverwante sectoren, die zich dagelijks inzetten voor de bewoners van wijken waar het niet vanzelf goed gaat. De Vakgemeenschap organiseert jaarlijks vijf bijeenkomsten om kennis en expertise te genereren en uit te wisselen.

De aanleiding voor het oprichten van deze vakgemeenschap was een onderzoek van het kennisnetwerk Corpovenista naar de effectiviteit van sociale stijgingsprojecten. Het onderzoek ‘Tussen droom en daad’ was gericht op het leren en verbeteren van de aanpak van projecten en het meten van effecten voor bewoners. Ook ontstond de nodige discussie over wat je wel of niet moest oppakken als corporatie en hoe je dat dan vorm geeft.

Bij de eerste ronde bijeenkomsten in 2012 stonden de stijgingsroutes leren, werken, wonen en vrije tijd centraal. De uitkomst was een vernieuwd handelingsperspectief op het thema sociale stijging: nuances bij het begrip en sluit aan bij de primaire activiteiten van corporaties.

Meedoen, rondkomen en vooruitkomen

We zien sociale stijging als een individueel ontwikkelingsproces waarbij mensen hun sociaaleconomische positie verbeteren, objectief gemeten en/of subjectief beleefd. Het begrip ‘sociale stijging’ kan ook het voorkomen van ‘dalen’ betreffen, het stabiliseren van een als ongewenst ervaren situatie. Anders gezegd gaat het om meedoen, rondkomen en vooruitkomen door mensen in aansluiting op wat ze zelf willen én kunnen. Verschillende maatschappelijke partijen faciliteren dit proces. Corporaties doen dat aansluitend op hun primaire activiteiten.

Die primaire activiteiten waren het uitgangspunt voor de tweede ronde bijeenkomsten. De thema’s die in 2013 centraal stonden waren de mogelijkheden voor corporaties om een passende bijdrage te leveren aan sociale stijging en stabilisatie, het inzicht in de processen vergroten en de resultaten zichtbaarder maken. Het primaire proces zoals (sociaal) beheer, bedrijfsvoering en renovatie en ontwikkeling dienden hierbij als kapstok.

Maar we zijn er nog steeds niet, was de mening van de deelnemers aan de vakgemeenschap. We willen elkaar blijven bevragen en met elkaar delen wat er in deze tijden nog wel kan en vooral ook hoe dat kan met bewoners én andere partners. Dit was de aanleiding om een nieuw programma voor de vakgemeenschap in 2014 op te stellen.

Vakgemeenschap niet alleen voor corporaties

De Vakgemeenschap staat open voor corporaties en andere partijen die werkzaam zijn op het terrein van volkshuisvesting en/of de doelgroepen die we daarmee bedienen. We streven naar een gemengde groep deelnemers die kennis willen brengen, delen en verrijken. Naast corporaties kunnen dat onder meer zijn: gemeenten, deskundigen op het gebied van arbeid, onderwijs, zorg en welzijn, adviesbureaus of ontwikkelende partijen. Qua vakkundigheid zoeken we een mix van beslissers, denkers en doeners.

Dekking van de kosten

De kosten die gemaakt worden zijn voor de ondersteuning vanuit Platform31 en Wat Werkt in de Wijk.
Per deelnemende organisatie vragen we een bijdrage van 2.000 euro, excl BTW als u partner bent van Platform31 en/of Wat Werkt in de Wijk. Voor niet partners geldt een tarief van 2.750 euro, excl. BTW. Voor dit bedrag kunt u en, één collega en uw belangrijkste samenwerkingspartner(s) deelnemen aan de vijf bijeenkomsten van de vakgemeenschap en krijgt u een inlogcode voor Wat Werkt in de Wijk.

Commitment is voorwaarde om te starten

Commitment van deelnemers is absolute voorwaarde om te starten. Dit commitment bestaat uit een inhoudelijke bijdragen (bereidheid om mee te werken aan een lokale werksessie) en de financiële bijdrage. Indien we het vereiste minimum aantal organisaties niet bereid vinden om ook financieel bij te dragen beëindigt de initiatiefgroep haar inzet voor de Vakgemeenschap.