Wooncoöperatie - coöperatieve vereniging

Contact

Tineke Lupi

Tineke Lupi

Projectleider

06 57 94 37 51

Niels Gastkemper

Niels Gastkemper

Junior projectleider

06 23 01 27 90


Voorbeelden wooncoöperatie


Platform31 kijkt samen met de initiatiefnemers uit het experimentenprogramma ‘Nieuwe kansen voor de wooncoöperatie’ terug op de ontwikkelingen die de koplopers in de afgelopen twee jaar doorlopen hebben. Het geeft een mooie inkijk in de processen die rond het oprichten van een wooncoöperatie spelen.


Hieronder vindt u voorbeelden van wooncoöperaties (klik op de naam om te openen).


Hieronder vindt u voorbeelden van wooncoöperaties met een lange geschiedenis.

Daal en Berg

Coöperatieve Woningbouwvereniging Tuinstadwijk Daal en Berg in Den Haag, ook bekend als de Papaverhof. Een van de oudste wooncoöperaties in Nederland die nog steeds functioneert met bestuur vanuit bewoners. Een deel van de woningen is sociale huur via de vereniging, een ander deel is in individueel eigendom.

Zie Daalenberg.nl

De Samenwerking

Amsterdamsche Coöperatieve Woningvereeniging “Samenwerking” BA. Wooncoöperatie opgericht in 1908 met ruim 900 huurwoningen in grotendeels de vrije sector. Telt 3900 leden en kent al geruime tijd een stop op de aanmelding, behalve voor kinderen van leden.

Zie Samenwerking.org

Ons Nieuwe Hof

Initiatief van enkele leden van De Samenwerking voor een nieuwe wooncoöperatie. Streven is woningen te verwerven in de particuliere sector met een huur tussen de 700 en 1200 euro per maand om dit aanbod op de Amsterdamse woningmarkt te vergroten.

Zie Onsnieuwehof.nl

Middelhorst

Coöperatieve Woonvereniging De Middelhorst, een kleine wooncoöperatie in gemeente Haren in Groningen, opgericht in 1951. De vereniging heeft 87 woningen bedoeld voor ouderen met een leeftijdsgrens van 50 jaar. Er is sprake van collectief eigendom en nieuwe leden kopen het woonrecht als ze hun intrek nemen.

Zie Middelhorst.nl

Vernieuwend Wonen

Coöperatie rondom een nieuwbouwcomplex in Maastricht met 80 woningen, opgeleverd in 1989 als een van de voorlopers van collectief particulier opdrachtgeverschap. De bewoners huren van de vereniging en voeren samen het beheer. De woningen variëren van grote eengezinswoningen, met een huur tot 650 euro, tot kleine appartementen met een huur rond de 350 euro. Daarnaast betalen de bewoners een maandelijkse bijdrage voor de gemeenschappelijke ruimtes.

Zie Vernieuwendwonen.nl

Mienskip Wuns

Initiatief van dorpsbewoners in het Friese Wuns om sociale huurwoningen over te nemen van de corporatie die zich uit het dorp gaat terugtrekken. De vereniging is opgericht, werft thans leden en zoekt naar financiering. Streven is een kleinschalige verhuurorganisatie met in eerste instantie twee nieuwbouwwoningen en zes bestaande woningen in de sociale sector.

Zie Mienskipwuns.nl

Ubuntuplein Zutphen

Initiatief voor nieuwbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap dat voortkomt uit de Vereniging de Derde Fase voor senioren. Streven is het realiseren van een toekomstbestendig woon-werkcomplex dat moet bijdragen aan een meergeneratiewijk waar bewoners van alle leeftijden ‘zinvol’ ouder kunnen worden. Het project heeft een lange aanloop, maar is inmiddels in ontwikkeling en zal in 2015 en 2016 worden opgeleverd.

Zie Ubuntuplein.nl

Stichting Co-op Huurwonen Amsterdam

Initiatief van enkele Amsterdamse ondernemers om huurwoningen voor middeninkomens in coöperatieve vorm te realiseren. Het idee is in 2011 ontstaan en eind 2013 is de stichting opgericht. Momenteel zoekt deze naar locaties, financiers en aannemers voor de eerste coöperatie.

Zie Co-op-adam.nl

Waalwijk Wonen

Initiatief voor collectief opdrachtgeverschap in de huursector in Waalwijk, gericht op middeninkomens. Sinds 2011 werkt een groep bewoners aan realisatie, met ondersteuning van de gemeente, woningcorporatie Casade en de Rabobank. De coöperatie is opgericht en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden. Van elk lid wordt een inleg van 10.000 euro gevraagd. In 2014 is een optie genomen op grond en zijn de schetsen voor de eerste woningen gemaakt. Oplevering staat gepland vanaf 2015.

Zie Waalwijkwonen.nl

Coöperatieve Vereniging Noorderzon

Initiatief van een groep 50-plussers in Amsterdam, die op zoek zijn naar gezamenlijke huisvesting binnen de ring A10. Streven is het realiseren van een woon-werkgebouw in collectief particulier opdrachtgeverschap. Opties in Amsterdam-Noord worden verkend. Gekozen is voor een coöperatie om het collectieve belang van de leden, het realiseren van betaalbare huurwoningen in een gemeenschappelijke setting, te bereiken.

Zie CV-noorderzon.nl

Experts wooncoöperatie

De ontwikkeling van een wooncoöperatie vergt kennis en vaardigheden waarbij professionele ondersteuning vrijwel altijd gewenst en noodzakelijk is. Daarnaast zijn wooncoöperaties binnen het bestaande woonstelsel in Nederland een dusdanig nieuw fenomeen dat er nog veel uitgezocht en ontwikkeld moet worden. Om wooninitiatieven en woningcorporaties te helpen een expert in de hand te nemen, maakte Platform31 een selectie.

Vijfstappenplan

Platform31 en Aedes ontwikkelden speciaal voor corporaties het vijfstappenplan voor woningcorporaties.