Contact

Tineke Lupi

Tineke Lupi

Projectleider

06 57 94 37 51

Niels Gastkemper

Niels Gastkemper

Junior projectleider

06 23 01 27 90


Deel deze pagina via:

Nieuws over de wooncoöperatie

Overig nieuws

Hieronder leest u een selectie van nieuws m.b.t. de wooncoöperatie van diverse kanalen:

Deze huurders worden straks hun eigen huurbaas

NRC, 17 juli 2017

In de Haagse Roggeveenstraat kopen huurders hun eigen straat en redden daarmee hun huizen van de sloop. Huurders in andere steden willen dat ook wel. „Maar dan moet de corporatie wel meewerken.”

Lees verder


'Woongroepen zijn onmogelijk geworden'

Het Parool,13 maart 2017

De regels in Amsterdam voor woningdelen zijn begin dit jaar ingrijpend veranderd. Woongroepen bestaan niet meer en worden aangemerkt als kamerhuurders.

Lees verder


Copekcabana: 30 huurders beginnen eigen woningcorporatie

Radio1, 23 februari 2017

Je eigen woningbouwvereniging spelen: dat is het idee achter de kleinschalige wooncorporatie Copekcabana. Een groep huurders met een laag- of middeninkomen die zelf twee woningblokken aankopen om er voor een betaalbare huur in te kunnen wonen. De onderhandelingen met woningbouwvereniging Ymere in Amsterdam zitten in de eindfase. Jeroen de Jager ging op pad met de initiatiefnemers.

Lees verder


Nieuwe samenwerking nodig voor meer betaalbare huurwoningen

D’66 Amsterdam, 8 februari 2017

Om het tekort aan middenhuurwoningen in Amsterdam tegen te gaan wil D66 pensioenfondsen en verzekeraars betrekken bij nieuwbouwprojecten. D66-raadslid Reinier van Dantzig heeft hiertoe een initiatiefvoorstel ingediend.

Lees verder


Documentaire over wooncoöperatie Ecodorp Boekel

Cooplink, 12 februari 2017

Op zondag 12 februari zond Human een documentaire uit over wooncoöperatie Ecodorp Boekel, deelnemer aan Cooplink. Voor wie het gemist heeft, de documentaire was erg de moeite waard en is te zien via de website van Omroep Human ‘We doen het zelf wel’.

Lees verder


Vliegende start voor Cooplink

Cooplink, 26 januari 2017

Ruim vijftig initiatiefnemers van wooncoöperaties bogen zich afgelopen zaterdag 21 januari over de vraag ‘Hoe kunnen we elkaar versterken’. Cooplink, het kennisnetwerk van wooncoöperaties, maakte met deze eerste ‘live’ bijeenkomst een vliegende start.

Lees verder


Eerste vijftig woningen vrij van verhuurderheffing

Cooplink, 16 januari 2017

Naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing, werd in juni 2016 bekend dat de heffingsvrije voet verruimd gaat worden van 10 naar 25 woningen. De SP diende een amendement in om het verder op te rekken naar 50 woningen. Vlak voor het Kerstreces 2016 ging de Tweede Kamer met dat amendement akkoord.

Lees verder


Amsterdam: Gemeente lanceert grondprijzen voor huurders die zelfbouw willen

Het Parool, 29 november 2016

De zelfbouwwoning voor huurders in Amsterdam is in de maak. De stad gaat voor nieuwbouwwoningen met korting grond ter beschikking stellen aan wooncoöperaties van huurders met lage inkomens.

Lees verder


Autoriteit Woningcorporaties doet uitspraak over klacht wooncoöp Finsterwolde

Cooplink, 4 november 2016

De Autoriteit Woningcorporaties (AW), het orgaan vanuit de overheid dat toezicht houdt op de woningcorporaties, heeft Wooncoöperatie Finsterwolde (in oprichting) gelijk gegeven. Hun verhuurder Acantus had € 5000,- ter beschikking moeten stellen zodat de bewoners een wooncoöperatieplan kunnen opstellen.

Lees verder


Nieuwsflits van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland

KKNN, juni 2016

In deze nieuwsflits van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN) komen twee Noordelijke wooncoöperaties aan bod. Op het gebied van wooncoöperaties loopt Noord-Nederland voorop. Zo is in het Friese Jirnsum de eerste woonco¬öperatie waarbij woningen vanuit de woningcorporatie, in dit geval Elkien, zijn overgedragen aan de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum. Ook in het Groningse Finsterwolde wordt druk aan de weg getimmerd voor overdracht van zogenaamde ‘kluswoningen’ aan een coöperatie.

Lees verder


Minister Blok wil MGE-regelingen voor wooncoöperaties toestaan

bron: NUL20 – 20 juni 2016

Minister Blok (Wonen) wil wooncoöperaties meer experimenteerruimte geven om deze nieuwe woonvorm meer kans van slagen te geven.

Lees verder


De financiering van wooncoöperaties: Kan wel!

bron: Platform31 – 8 juni 2016

Financiering krijgen voor nieuwe wooncoöperaties is lastig maar niet onmogelijk. Goede voorbeelden en inspiratie uit andere sectoren en segmenten geven perspectief.

Lees verder


Eerste wooncoöperatie sinds nieuwe Woningwet een feit

bron: Platform31 – 31 mei 2016

Op 31 mei draagt woningcorporatie Elkien 25 woningen over aan Doarpskorporaasje Jirnsum. De eerste wooncoöperatie sinds de nieuwe Woningwet is daarmee een feit.

Lees verder


Een woningcoöperatie opzetten vergt een lange adem

bron: Follow the Money – 6 mei 2016

Sinds senator Adri Duivesteijn in 2013 de beheercoöperatie een wettelijke status wist te geven, krijgen ook andere typen woningcoöperatie meer aandacht. Zo’n huurderscoöperatie is een aansprekend idee, maar er zijn enkele serieuze knelpunten.

Lees verder


Volop interesse voor wonen in Finsterwolde

bron: Dagblad van Het Noorden – 22 april 2016

De interesse voor leegstaande- en vrijkomende huurwoningen in Finsterwolde is overweldigend. Dat zegt Coöperatie Finnewold die in korte tijd 125 aanmeldingen heeft.

Lees verder


Vluchtelingen krijgen toch woning van woningcoöperatie

bron: Het Parool, www.parool.nl1 maart 2016

Het plan van woningcoöperatie Samenwerking in Zuid om drie vluchtelingen een huurwoning te geven gaat gewoon door. Dat is maandag besloten door de ledenraad.

Lees verder


‘Coöperatie kan gat in woningmarkt dichten’

bron: Het Parool, www.parool.nl23 februari 2016

Overal willen groepen huurders hun eigen huis bouwen. Plannen voor ‘wooncoöperaties’ zijn er ook in Amsterdam, maar niet één is uitgevoerd. Zonde, zegt woningbouwexpert Erwin Beltman.

Lees verder


Er is nog een lange weg te gaan voor zelfbouwende huurders

bron: Het Parool, www.parool.nl31 januari 2016

Punt voor punt – Amsterdam stelt grond beschikbaar aan wooncoöperaties van huurders. Die kunnen hun eigen huis ontwerpen en beheren op het Archimedesplantsoen, Centrumeiland of het Havenstraatterrein. Toch hebben ze nog een lange weg te gaan.

Lees verder


Nog veel obstakels voor oprichten wooncoöperatie

bron: Woonbond – 15 december 2015

Tussen droom en daad liggen wetten in de weg en praktische bezwaren. Deze beroemde dichtregel van Willem Elschot gaat zeker op voor het oprichten van een wooncoöperatie, waarbij bewoners gezamenlijk het eigendom en/of beheer van hun woningen willen overnemen.

Lees verder


Enthousiaste beweging stuit op institutionele hobbels

bron: Platform31 – 1 december 2015

Het idee van de coöperatieve vereniging is dat deze nieuwe vorm van burgerinitiatief bijdraagt aan de emancipatie van bewoners. Platform31 deed onderzoek naar de knelpunten bij het oprichten van wooncoöperaties en portretteerde acht wooninitiatieven.

Lees verder


Experiment wooncoöperaties in grote steden

bron: Binnenlands Bestuur, www.binnenlandsbestuur.nl - 11 juli 2015

Kennisorganisatie Platform31 gaat de komst van nieuwe wooncoöperaties stimuleren. Huurders hebben met de komst van de nieuwe Woningwet per 1 juli meer mogelijkheden gekregen om zelf een coöperatieve vereniging op te richten. Doel is meer mensen eigen verantwoordelijk te geven voor hun woning én woonomgeving.

Lees verder


Actieprogramma voor woningcorporatie van huurders in grote steden

bron: Nu.nl, www.nu.nl11 juli 2015

Een groeiende groep Nederlanders wil zelf het beheer van woningen overnemen om zo meer zeggenschap te krijgen. Kennisorganisatie Platform31 experimenteert al langer met groepen mensen die dergelijke initiatieven nemen. Nu komt er een actieprogramma in vijf grote steden.

Lees verder


Meer invloed huurders in Woningwet

bron: Platform31 – 11 juli 2015

De nieuwe Woningwet die per 1 juli van kracht is, geeft huurders van woningcorporaties meer zeggenschap. Mogen meepraten is een verworven recht, maar woningen overnemen van de corporatie en deze zelf gaan beheren in een zogenoemde ‘wooncoöperatie’ is nog nieuw. Ook dat maakt de Woningwet mogelijk.

Lees verder


Wonen Limburg start proef wooncoöperatie

Op 1 juli 2015 gaat de herziene woningwet in werking. Hierin krijgen huurders de mogelijkheid het een wooncoöperatie te vormen, mits zij organisatie en financiering rond krijgen. Wonen Limburg, een van de grootste corporaties in de provincie, wil dit niet afwachten en start op eigen initiatief een proef met een wooncoöperatie.

Doelgroep zijn jongeren die graag in hun dorp willen blijven wonen, maar geen geschikte woningen kunnen vinden. De corporatie heeft met de provincie, gemeenten en banken een constructie ontwikkeld waarmee starters een woning kunnen kopen. Of het in de praktijk gaat werken, valt nog te bezien maar Wonen Limburg loopt in elk voorop in de ontwikkelingen.


Politiek wisselgeld pakt voor wooncoöperatie uit als startkapitaal

Eric Harms, Tijdschrift voor de Volkshuisvesting – oktober 2014

Aantredend senator Adri Duivesteijn lanceerde in maart 2013 de wooncoöperatie als instrument om de zeggenschap over het wonen weer bij de mensen zélf te krijgen. En bracht haar eind 2013 in als middel voor minister Blok om de goedkeuring van de PvdA in de Eerste Kamer voor het Woonakkoord binnen te halen. Inmiddels kan het concept van de wooncoöperatie rekenen op enthousiaste reacties én serieuze aandacht. Wat zich liet aanzien als politiek wisselgeld blijkt nu dus wel degelijk startkapitaal te zijn. Nu alleen de feitelijke uitwerking nog.

Lees het hele artikel


Pilot wonen in zelfbeheer van start

bron: Nederlandse Woonbond, www.woonbond.nl14 oktober 2014

Op het Woonbondsymposium over zelfbeheer in de volkshuisvesting op 21 juni in Arnhem, kondigde de Woonbond aan wonen in zelfbeheer actief te gaan bevorderen. De bond gaat huurders ondersteunen in het opzetten van zelfbeheerprojecten en wooncoöperaties en het Woonbond Kennis- en Adviescentrum start hiertoe een pilot. Op 1 oktober is ‘Twee Blokken Stad’ in Rotterdam uitgekozen als proefproject.

Lees het hele artikel


Kleine woningcoöperaties in de lift

bron: NOS.nl27 september 2014

De interesse bij particulieren in het opzetten van een eigen woningbouwvereniging stijgt. Er zijn nu zo’n honderd initiatieven. Dat zegt Platform 31, een kennisinstituut op het gebied van bouwen en wonen. Het platform begeleidt veertien van dit soort projecten.

Lees het hele artikel