Kennisdossier De wooncoöperatie

De coöperatieve vereniging is een opkomende organisatievorm onder burgerinitiatieven, ook in het wonen. Hoewel Nederland al een aantal wooncoöperaties kent, is het voor veel mensen nog onbekend terrein.

Om de ontwikkeling ervan een stap verder te brengen is meer bekendheid nodig. Bekendheid met het begrip wooncoöperatie, met de mogelijkheden om er één op te richten, maar ook met achtergrondinformatie over de politieke en maatschappelijke context. Platform31 werkt aan de ontwikkeling van de wooncoöperatie binnen de volkshuisvesting. Dit kennisdossier biedt allereerst primaire informatie over de wooncoöperatie, maar is er zeker ook ruimte voor verdieping.

Gerelateerd nieuws

Copekcabana en Ymere: principeakkoord over beheer woonblokken Van der Pek

Copekcabana en Ymere hebben een principeakkoord gesloten voor het beheer van twee huizenblokken met in totaal dertig sociale huurwoningen in de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord. De panden blijven eigendom van de corporatie. Wel nemen de leden van Copekcabana een aantal beheertaken over, zoals het onderhoud van de panden en de binnentuin. Voor het gebruik van de panden wordt een collectieve huur betaald.

Lees verder (NUL20)


Intentieovereenkomst Het Rotterdams Woongenootschap en Timpaan

De stap van initiatief naar realisatie kan gezet worden voor eerste bouwproject van de nieuwe Rotterdamse wooncoöperatie: Het Rotterdams Woongenootschap heeft op 22 januari een intentieovereenkomst getekend met maatschappelijk ontwikkelaar Timpaan die is gericht op de ontwikkeling van circa 100 tot 200 aantrekkelijke, duurzame en betaalbare gezinsappartementen voor de middengroep in of rond het centrum van Rotterdam.

Lees verder


Ministerie van BZK: Kamerbrief financiering (woon)coöperaties

Steeds meer burgerinitiatieven ontwikkelen zich tot maatschappelijke ondernemingen, waarmee ook steeds meer geld gemoeid is. Als nieuwe instituties blijkt het echter niet zo makkelijk een lening te krijgen van een bank. De Tweede Kamer verzocht de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën daarom enige tijd geleden knelpunten en mogelijkheden voor overheidssteun te verkennen. Ook wooncoöperaties horen hiertoe, aldus een toezegging van de minister voor Wonen en Rijksdienst op een motie uit oktober 2016.

In de afgelopen anderhalf jaar zijn vanuit de ministeries verschillende onderzoeken uitgevoerd en activiteiten opgezet. Als afronding van dit proces stuurde minister Dijsselbloem van Financiën op 12 juli 2017 een brief naar de Tweede Kamer over de Financiering coöperaties met een maatschappelijk doel. De kamerbrief gaat in op zowel zorg-, woon- als energiecoöperaties en constateert dat het vinden van financiering voor initiatieven wordt bemoeilijkt door hun nieuwheid, gebrekkige kennis en ervaring en moeite met het rond krijgen van de businesscase. Deze bevindingen liggen in lijn met wat de deelnemers binnen het actieprogramma Wooncoöperaties ondervinden. Het programma van Platform31 beoogt hierin stappen te zetten, zoals ook aangegeven in de kamerbrief. Onder andere een werkgroep met de Rabobank, woningcorporaties, experts en het ministerie van BZK, werkt aan financieringsconstructies. Later dit jaar zal een eerste model, waarbij het experiment met de verkoopregels vanuit woningcorporaties cruciaal is, gepresenteerd worden. Hiermee kunnen veel van de huidige knelpunten voor initiatieven worden opgelost. Platform31 zet zich in ieder geval tot eind 2018 om de wooncoöperatie een positie te geven binnen de Nederlandse volkshuisvesting.

De volledige kamerbrief is te lezen via deze link.


Artikel Het Parool: ‘De Ymeres moeten van hun monopolie af’

Sociale verhuurders vergeten hun taak door niet mee te werken aan wooncoöperaties als Copekcabana, schrijft Adri Duijvestein, oud-lid van de Tweede en Eerste Kamer voor de PvdA.


Artikel NRC: “Deze huurders worden straks hun eigen huurbaas”

In de Haagse Roggeveenstraat kopen huurders hun eigen straat en redden daarmee hun huizen van de sloop. Huurders in andere steden willen dat ook wel. „Maar dan moet de corporatie wel meewerken.”


NOS bij start groot onderhoud Dekemahiem

De NOS was vorige week aanwezig bij de start van het groot onderhoud dat de Vereniging Doarpskorporaasje Jirnsum laat uitvoeren aan Dekemahiem. Het is nu een jaar geleden dat de VDJ de 25 woningen van Dekemahiem kocht van Elkien en daarmee van de sloop wist te redden. Landelijk gezien was dit een unieke gebeurtenis. Vorige week was het moment gekomen dat er gestart kan worden met het groot onderhoud aan de woningen.


De wooncoöperatie als nieuwe vorm van zelfbeheer

Een wooncoöperatie is vorm van wonen waarin de zeggenschap en zelforganisatie van de bewoners voorop staat. Deze nieuwe vorm van (huur)wonen is in Nederland nog vrij nieuw, en er is nog veel kennis en ervaring nodig om de wooncoöperatie ook in ons land tot een succes te maken. Daarom organiseerde Omslag op 25 maart een Aanloopdag over wooncoöperaties, met medewerking van Bernard Smits. Zo’n 25 deelnemers beleefden een pittig-informatieve middag.

Experts wooncoöperatie

De ontwikkeling van een wooncoöperatie vergt kennis en vaardigheden waarbij professionele ondersteuning vrijwel altijd gewenst en noodzakelijk is. Daarnaast zijn wooncoöperaties binnen het bestaande woonstelsel in Nederland een dusdanig nieuw fenomeen dat er nog veel uitgezocht en ontwikkeld moet worden. Om wooninitiatieven en woningcorporaties te helpen een expert in de hand te nemen, maakte Platform31 een selectie.

Vijfstappenplan

Platform31 en Aedes ontwikkelden speciaal voor corporaties het vijfstappenplan voor woningcorporaties.