Over Wat Werkt in de Wijk

Met Wat Werkt in de Wijk kunnen wijkprofessionals direct toepasbare kennis over de effectiviteit van wijkinterventies vinden, zelf ontwikkelen en ontsluiten voor de eigen organisatie of voor iedereen. Door dit systematisch te doen, bouwen ze gezamenlijk aan een betere onderbouwing van de wijkaanpak. Er is de afgelopen jaren te veel gepraat óf de wijkgerichte aanpak zin heeft, terwijl de praktijk al lang weet dat zij een maatschappelijke meerwaarde heeft in de wijk. De tijd dringt echter om te bouwen aan een steviger vakmanschap, waarin werkzame bestanddelen van wijkprojecten gedeeld, getoetst, bekritiseerd en verinnerlijkt worden. Wat Werkt in de Wijk biedt deelnemende organisaties instrumenten om te werken aan een zelfkritische blik en een steviger bewezen aanpak in de wijken.

Vakgemeenschap

Wat Werkt in de Wijk wordt ontwikkeld en gevuld door een vakgemeenschap bestaande uit twintig woningcorporaties, twee gemeenten en Platform31. Deze partijen zijn actief bezig met het verhogen van de effectiviteit en efficiency van wijkprojecten binnen hun eigen organisaties en binnen de wijken waar zij actief zijn. De vakgemeenschap staat open voor alle partijen die ook dit doel voor ogen hebben.

Partnerschap

Partijen die actief aan de slag willen met de effectiviteit en efficiëntie van hun aanpak in wijken kunnen partner worden van Wat Werkt in de Wijk als deelnetwerk van Platform31. Wat Werkt in de Wijk heeft nadrukkelijk een brede doelgroep en is dus niet alleen gericht op woningcorporaties. Verbreding van het partnernetwerk is vanaf het begin de ambitie geweest. Platform31 beheert de kennisbank en bouwt aan een vakgemeenschap waarin professionals elkaar ondersteunen, scherp houden en over de grenzen van hun eigen organisatie heen kijken. Platform31 zorgt ervoor dat:

  • alle medewerkers van de partner de mogelijkheid krijgen om te werken met de kennisbank;
  • dat de partner wordt ondersteund bij de implementatie van het instrument binnen de eigen organisatie;
  • dat de vulling van de openbare kennisbank gestimuleerd wordt, zowel in praktijkprojecten als archetypen;
  • dat kennisuitwisseling wordt bevorderd door inhoudelijke kennisbijeenkomsten en intervisietrajecten;

De partner wordt uitgenodigd om kennis in te brengen in de vorm van beschrijvingen van eigen wijkprojecten (zowel effectieve als minder effectieve) en om mee te denken en te doen in de ontwikkeling van het instrument en het programma. Kijk hier (pdf) voor meer informatie over een partnerschap van Wat werkt in de wijk.

Meer weten?

Wilt u zich als partner aanmelden voor Wat Werkt in de Wijk of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar wwidw@platform31.nl

Het jaarprogramma van Wat Werkt in de Wijk 2016 vindt u hier (pdf).