Instrumenten

Naast de doe-het-zelf webapplicatie van WWidW zijn er ook andere instrumenten om beter grip te krijgen op de werkzaamheid en effectiviteit van de aanpak in de wijken, het wonen en de woonomgeving.

Effectenarena

De webapplicatie van WWidW wordt ingezet om een nieuw project in te richten, aan te scherpen of te monitoren. Dit doet de projectleider vaak individueel of (beter nog) samen met een collega. Het uiteindelijke resultaat is een goed doordacht en compleet projectplan. De Effectenarena kan ingezet worden voor een vergelijkbaar doel, maar is meer ontwikkeld als ‘praatplaat’. Een procesinstrument om met betrokkenen de werkzame bestanddelen van een interventie te identificeren en gezamenlijk vast te leggen. De Effectenarena en de webapplicatie van WWidW zijn complementair te gebruiken om erachter te komen of een idee een goed idee is en past in de aanpak die men voor ogen heeft.

Afwegen in de Wijk

Met het instrument Afwegen in de Wijk kunnen partijen voordat zij een wijkinterventie ontwerpen in Wat Werkt in de Wijk afwegen of deze nuttig en noodzakelijk is. Het Afwegingskader daagt partijen uit eerst na te denken over ‘welk probleem men op wilt lossen’ of ‘welk effect men wilt bereiken’, in plaats van meteen over oplossingen en maatregelen te spreken. Afwegen in de Wijk helpt partijen in 8 stappen gestructureerd na te denken over de voor- en nadelen van een interventie.

Wat Werkt Studio

De Wat Werkt Studio biedt online handvatten voor wijkwerkers om hun werk te professionaliseren. Een plek waar de professional makkelijk de kennis vindt die hem helpt effectief te zijn met hun werk in de wijk. Wat Werkt Studio is geen product van Platform31, maar ligt wel direct in het verlengde van Wat Werkt in de Wijk. De Wat Werkt Studio is een digitale werkplaats voor mensen die werken aan betere wijken en buurten en hun inzet effectiever willen maken. Wat Werkt Studio is een initiatief van Jochum Deuten (vrijgevestigd adviseur) en Paul Doevendans (Atrivé).

Meer weten?

Wilt u zich als partner aanmelden voor Wat Werkt in de Wijk of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar wwidw@platform31.nl

Het jaarprogramma van Wat Werkt in de Wijk 2016 vindt u hier (pdf).