Wat Werkt in de Wijk

Gerichter investeren in betaalbare en goede woningen én een prettige woonomgeving. Steeds meer woningcorporaties en gemeenten bundelen hun energie, omdat gedeelde kracht leidt tot een schonere, veiligere en socialere leefomgeving. Wie weet wat er speelt in de wijk, de kennis daarover eenduidig beschrijft en deelt met partners uit het netwerk heeft goud in handen. Wat Werkt in de Wijk (WWidW) is dé vakgemeenschap voor effectieve wijkinterventies en biedt u een interactief kennisplatform, diverse thema- en partnerbijeenkomsten en trainingsmiddagen waar kennis en netwerk samenkomen.

Meer weten?

Wilt u zich als partner aanmelden voor Wat Werkt in de Wijk of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar wwidw@platform31.nl

Het jaarprogramma van Wat Werkt in de Wijk 2016 vindt u hier (pdf).