Deelname

Corporaties

Platform31 zoekt woningcorporaties die het verduurzamen van hoogbouw willen combineren met de ontwikkeling van concepten voor de hele sector.

We bieden:

 • Complete procesbegeleiding in het traject van conceptuele verduurzaming van hoogbouw. We organiseren bijeenkomsten waarin we kennis en trends presenteren vanuit de gehele bouw- en renovatieketen.
 • We zoeken de juiste verbindingen tussen bijvoorbeeld corporaties en bewoners,
  toeleveranciers en corporaties, maar ook tussen corporaties en aanbieders van deze concepten om te komen tot de meest efficiënte concepten en oplossingen.
 • We ontwikkelen samen met u een compleet plan van aanpak dat herhaaldelijk bruikbaar is binnen uw organisatie maar ook binnen de branche. Dit plan omvat een gedegen en pragmatische aanpak voor het creëren van draagvlak bij de bewoners in een dergelijk groot complex, een pallet aan modulaire concepten voor duurzame renovatieoplossingen in de hoogbouw en een draaiboek voor prestatief aanbesteden (functioneel) van duurzame renovatie opgave voor de hoogbouw.
 • We bieden maatwerk. We stemmen de concepten zoveel mogelijk af op het door u ingebrachte vastgoed.

We vragen:

 • Commitment vanuit het corporatiebestuur voor de inzet van een aantal beslissingsbevoegde managers of projectleiders die zich bezig houden met de renovatieopgave van hoogbouwcomplexen. Geprognotiseerde tijdsindicatie per week: vier uur per betrokken medewerker.
 • Inbreng van hoogbouw vastgoed met een geplande verduurzamingsopgave op redelijke korte termijn (2018/2019), conform de MJOP/strategisch voorraadbeleid danwel portfoliostrategie.
 • Een bijdrage van 7.500 euro exclusief btw voor partners van Platform31
 • Een bijdrage van 9.000 exclusief btw per deelnemende corporatie (geen partner of lid) om de bovengenoemde resultaten te behalen.

Doet u mee?

Wilt u deelnemen aan het project? Neem dan contact op met Thieu Platenburg of Niels Gastkemper

Thieu Platenburg

Thieu Platenburg

Senior projectleider

06 21 26 42 89

Niels Gastkemper

Niels Gastkemper

Junior projectleider

06 23 01 27 90

Lewis Eloit Flat Ommoord (29)