Header projectpagina stedelijke vernieuwing

Nieuwe perspectieven voor stedelijke vernieuwing

Wat betekent wijkaanpak anno 2017? Hoe staan onze stadswijken ervoor? Welke problemen tekenen zich af? Welke geldstromen worden aangewend en waar liggen kansen voor nieuwe financieringsmodellen?

In het kennisprogramma Nieuwe perspectieven voor stedelijke vernieuwing gaat Platform31 in samenwerking met het G32-Stedennetwerk op zoek naar vruchtbare aanpakken om de sociale, fysieke en economische kwaliteit van kwetsbare wijken op peil te houden. We brengen de situatie in twaalf deelnemende wijken in kaart en gaan, samen met partijen die actief zijn in deze wijken, op zoek naar nieuwe oplossingen, samenwerkings- en financieringsvormen.

In vier interactieve themabijeenkomsten wisselen beleidsmakers en professionals uit deelnemende steden kennis en ervaringen uit over vernieuwende aanpakken en methodieken. De thema’s zijn pijler-overstijgend: ze raken zowel fysieke als sociale en economische vraagstukken.