Techniek - innovatief bouwen, concepten

Innovatieve concepten voor micro-appartementen

Huizenprijzen van binnenstedelijke woningen nemen exponentieel toe door een toenemende populariteit van het wonen in de binnenstad. Als deze ontwikkeling zich verder doorzet lijkt de binnenstad als woonmilieu enkel nog weggelegd voor de happy few, waardoor ze een groot deel van haar gevierde diversiteit dreigt te verliezen. De noodzaak voor betaalbare binnenstedelijke woonvormen die aansluiten op de levensstijl van de nieuwe stedeling vraagt om innovatieve concepten.

Autarkisch wonen en water

Woonunits die zelfvoorzienend zijn in energie en water zijn niet alleen duurzaam, maar ook extra mobiel en flexibel. Dat biedt kansen voor het tijdelijk benutten van locaties. Immers, er hoeven geen aan- en afsluitkosten betaald te worden en de afhankelijkheid van nuts-bedrijven verdwijnt. In de praktijk blijkt de ontwikkeling van een autarkische woonunit echter nog niet zo simpel.

Bijzondere locaties en kansen voor verdichting

Hoe bruikbaar zijn op het eerste gezicht onbruikbare lege plekken in de stad om extra woningen te bouwen? En zijn die (kleine) woningen aantrekkelijk, is er vraag naar? Paul Lageschaar liet aan de hand van verschillende voorbeelden in Rotterdam zien dat er meer mogelijkheden zijn dan je in eerste instantie zou denken.

Micro metropolitaan wonen

Joop de Boer (Pop-Up City) en Yvonne Franquinet (ARCAM)

Welke internationale voorbeelden van micro wonen in de stad zijn ook toepasbaar in Nederland? En onder welke voorwaarden kun je micro woningen in Nederlandse steden toelaten? De sessie over micro metropolitaan wonen ging hier op in.

Klein wonen