Deelname

Leerkring de Magic Mix

Platform31 ontwikkelt de leerkring voor gemeenten, woningcorporaties en andere verhuurders en beheerders die concreet aan de slag willen met het opzetten van ‘magic mix’-projecten of met het ontwikkelen van doelgroepenbeleid. Partijen die Magic Mix als deeloplossing zien voor het stijgend aantal woningzoekenden in hun stad of regio.

Voorwaarden voor deelname

  • Visie op rol van gemengde complexen bij het verbeteren van regionale de woningmarkt en de huisvesting van urgente doelgroepen;
  • Ambitie om de Magic Mix in de gemeente of regio te vergroten en een of meer concrete projecten te realiseren;
  • Locatie voor (her)ontwikkeling van De Magic Mix op het oog of in voorbereiding;
  • Zicht op de vraag en de huisvestingsopgave doelgroepen;
  • Gemeente kent een gespannen woningmarkt of een woningmarkt in evenwicht (geen ontspannen woningmarkt).

Kosten

Cofinanciering voor deelname aan Leerkring aan Platform31 à 1.500 euro exclusief BTW voor partners van Platform31 en 2.500 euro exclusief BTW voor overige partijen.

Aanmelden

Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan;
Jeroen van der Velden – jeroen.vandervelden@platform31.nl.

De leerkring is inmiddels vol.