Contact

Jeroen van der Velden

Jeroen van der Velden

Projectleider

06 57 94 22 58

Frank Wassenberg

Frank Wassenberg

Senior projectleider

06 57 94 35 92


Deel deze pagina via:

Leerkring de Magic Mix

Verschillende doelgroepen mengen in één woongebouw


Ondanks de diverse praktijkvoorbeelden staat Magic Mix bij veel partijen nog niet duidelijk op het netvlies. Het concept is nieuw en kwetsbaar. Zo hebben betrokkenen en geïnteresseerden veel praktische vragen over de ontwikkeling, exploitatie en het beheer van Magic Mix-projecten. Bovendien is er nog geen beleid om deze projecten lokaal te bevorderen en in te kaderen. Via een leerkring wil Platform31 de kennis over de Magic Mix vergroten en de ontwikkeling van beleid en praktijk rond deze woonvorm ondersteunen en bevorderen.

Wat biedt de Leerkring?

Onder begeleiding van Platform31 en inhoudelijke experts werken deelnemende partijen gezamenlijk aan de opzet van nieuw beleid en nieuwe projecten en het aanscherpen van bestaand beleid en bestaande projecten. De Leerkring biedt kennis, advies en begeleiding door middel van een aantal gezamenlijke sessies en nauw contact. De uiteindelijke ervaringen worden landelijk geagendeerd. Platform31 functioneert als aanjager en procescoach.

Centrale vragen

  • Hoe kan een wooncomplex waar verschillende doelgroepen gemengd wonen, optimaal worden ingericht, geëxploiteerd en beheerd?
  • Welke rollen moeten gemeenten, corporaties en andere partijen op zich nemen om deze woonvorm te stimuleren?
  • Welke lessen kunnen we trekken en welke handvatten bieden we aan de partners van Platform31?

Doelen

Het hoofddoel van de leekring is het vergroten van kennis en inzicht bij gemeenten, corporaties en andere exploitanten over het opzetten van projecten waar meerdere doelgroepen gemengd wonen. Ook brengen we in beeld welke antwoorden mogelijk zijn op lokale, regionale en nationale knelpunten die spelen bij het opzetten en uitvoeren van gemengde woongebouwen. De leerkring wil een bijdrage leveren aan het huisvesten van doelgroepen en het beter functioneren van de woningmarkt in deelnemende gemeenten of regio’s.


Contact


Jeroen van der Velden
Jeroen van der Velden
Projectleider

06 57 94 22 58

Frank Wassenberg
Frank Wassenberg
Senior projectleider

06 57 94 35 92