Contact

Annelies van der Nagel

Annelies van der Nagel

Projectleider

06 53 79 36 98

Over het project circulaire woningbouw

Doel

Tijdens het project doet u kennis op over bestaande mogelijkheden en inspirerende voorbeeldprojecten op het gebied van circulair bouwen/slopen/renoveren. In verschillende bijeenkomsten krijgt u daarnaast handvatten om – ambitieus of low-profile – in de eigen praktijk met circulaire principes aan de slag te gaan.

Wat gaan we doen?

De verkenning bestaat uit 2 onderdelen:

A. Een verhelderende inventarisatie van beproefde mogelijkheden op het gebied van circulair bouwen/slopen/renoveren op de woningmarkt – van zeer ambitieus tot low-profile en kleinschalig. Hierin belichten we de voordelen, lessen en aandachtspunten die daarbij horen. Dit biedt de nodige inspiratie alvorens zelf de afweging te maken met circulaire principes aan de slag te gaan. Daarnaast levert de analyse een overzicht van relevante spelers en netwerken.

B. Een serie verdiepende bijeenkomsten waarbij we samen met kennispartners, aanbieders/experts en ervaringsdeskundigen een drietal relevante thema’s aansnijden. In het kort: waarom circulair, wat dan en hoe dan?

Resultaten voor deelnemers:

  • meer inzicht in de huidige mogelijkheden op het gebied van circulair bouwen/slopen/renoveren en een overzicht van praktijkvoorbeelden op de woningmarkt waarbij circulaire principes zijn toegepast;
  • meer inzicht in de kansen die circulaire principes bieden op zowel ecologisch als economisch vlak;
  • bouwstenen om een strategische visie op circulair bouwen/slopen/renoveren te kunnen ontwikkelen;
  • inzicht in + verbinding met relevante spelers op de markt en netwerken op het gebied van circulair bouwen;
  • handreikingen om concreet met circulaire principes aan de slag te gaan.
circulaire-economie