Deelname

De verkenning richt zich primair op corporaties, beleggers en ontwikkelaars (opdrachtgevers/afnemers) die willen verkennen welke kansen circulaire principes bieden voor hun eigen bedrijfsactiviteiten en op gemeenten die willen aftasten hoe en op welk ambitieniveau zij circulaire woningbouwontwikkelingen of -renovaties binnen hun gemeenten (nog) meer kunnen stimuleren. Adviseurs, aannemers, slopers en andere aanbieders kunnen afhankelijk van hun achtergrond aanhaken als deelnemer of ‘expert’.

Deelnemen?

De verkenning naar een circulaire woningvoorraad wordt mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en een co-financiering vanuit de markt. De kosten voor deelname bedragen 1.500 euro voor partners van Platform31 en 2.500 euro voor niet-partners.

Meer informatie

Voor meer informatie en voor aanmelden kunt u terecht bij :

Annelies van der Nagel

Annelies van der Nagel

Projectleider

06 53 79 36 98

circulaire-economie