Praktijklab: ‘Prestatieafspraken tussen gemeenten en beleggers’

Onderzoekers, adviesbureaus, belangenvertegenwoordigers, politici en lokale beleidsmakers zijn het erover eens: er zijn meer huurwoningen in het middensegment nodig. Tegelijkertijd is duidelijk dat het bouwen van middeldure huurwoningen niet vanzelf gaat. Ondanks een waarneembaar stijgende vraag, komt de realisatie maar moeizaam van de grond. Dat is jammer, want voor een goed functionerende woningmarkt is een vitaal middensegment van grote betekenis.

Het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties is inmiddels gemeengoed. Vergelijkbare afspraken met beleggende marktpartijen kunnen het aanbod middeldure huurwoningen vergroten. De vraag is alleen: hoe werkt dat dan? In het praktijklab bekijken we onder welke condities beleggende marktpartijen bereid zijn zich in meerjarige afspraken vast te leggen op het realiseren en in de markt houden van middelhure huurwoningen.

Wat biedt het praktijklab?

Gedurende drie sessies ontvangt u kennis, advies en begeleiding van Platform31. Met behulp van inhoudelijke experts ontwikkelt u specifieke kennis over het maken van (prestatie)afspraken met beleggende marktpartijen. Specifiek, omdat we voorafgaande aan elke bijeenkomst inventariseren welke vragen u graag antwoord wenst tijdens het praktijklab. Daarmee sluiten we zo dicht mogelijk aan bij uw eigen praktijksituatie. Omdat andere gemeenten van u willen leren, delen we uw ervaringen landelijk. Platform31 functioneert als aanjager en procescoach.

Bouw huurwoning

Oproep

Zoekt u als gemeente goede oplossingen om middeldure huurwoningen te (laten) realiseren? Ziet u als corporatie kansen om, eventueel in samenwerking met marktpartijen, middeldure huurwoningen te realiseren, ondanks de veranderde wetgeving? En kunt u als marktpartij een rol spelen bij het realiseren van deze huurwoningen voor corporatie (niet-daeb) en heeft u hier ervaring mee of bent u hier mee bezig?

Platform31 ontwikkelt activiteiten om u en andere partijen bij elkaar te brengen. We zorgen voor kennis en contact, zodat u met elkaar aan de slag kunt om het aanbod in het middensegment te vergroten. Meld u aan voor één van onze praktijkgerichte activiteiten, of neem voor meer informatie over dit project contact op met:
fons.lustenhouwer@platform31.nl