Contact

Annette Duivenvoorden

Annette Duivenvoorden

Projectleider

06 35 11 58 12

Kennisdossier Mantelzorg en wonen

In het kennisdossier Mantelzorg en wonen wordt de samenhang tussen het woondomein en mantelzorg verkend op basis van vragen van de G32-werkgroep wonen en zorg. Het biedt een state-of-the-art overzicht van bestaande kennis en werkwijzen op het woondomein die de zorgvrager en zijn of haar mantelzorger ondersteunen. Het dossier is rond drie hoofdonderwerpen ingericht:

  1. Beschouwing op mantelzorg en beleidsontwikkeling wonen.
  2. Facilitering in wet- en regelgeving : Woningwet, Wmo, ruimtelijke ordening, fiscale regels, etc.
  3. Type samenwoonvormen.

Betrokkenen: gemeenten
Organisatie: Platform31
Opdrachtgever: G32-werkgroep wonen en zorg
Activiteiten: publicatie en kennisdossier in ontwikkeling

Foto: Alex Schröder