Contact

Annette Duivenvoorden

Annette Duivenvoorden

Projectleider

06 35 11 58 12

Mede mogelijk gemaakt door

Vitale woongemeenschappen

Corporaties, zorgorganisaties en bewoners spelen in op de wens van ouderen die zich in hun eigen woonomgeving thuis en gekend willen blijven voelen. Diverse experimenten, onderzoeken en leerkringen zijn gericht op het stimuleren van het zelforganiserend vermogen van deze bewonersgroep.

Vitale woongemeenschappen

In het experiment Vitale woongemeenschappen zoeken 10 woongemeenschappen naar een effectieve aanpak voor gemeenschapsopbouw en -vitalisering. Ouderen kunnen zelf met enige ondersteuning van woningcorporaties – zoals huismeesters of woonconsulenten – en wijkprofessionals aan de slag met Studio Bruis. Deze nieuwe methode stelt het zelforganiserend vermogen van een bewonersgroep centraal. De methode beoogt een bloeiende woongemeenschap dankzij het stimuleren van onderling contact en gezamenlijke activiteiten waardoor eenzaamheid vermindert en onderling dienstbetoon toeneemt.

Betrokkenen: bewoners, vrijwilligers, corporaties
Organisatie: Platform31, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
Ontwikkelaar Studio Bruis: ActivAge, Evaluatie: Universiteit voor Humanistiek
Opdrachtgever: ministeries van BZK en VWS
Programma: Langer thuis
Co-financiering: Fonds Nuts-Ohra – Meer veerkracht, Langer thuis, Stichting FLOW
Activiteiten: training, learning community, handreiking, eindpublicatie

Foto: Alex Schröder

OMANIDO versus Bruis

Koffietafelrevolutie

Artikel Kees Penninx (ActivAge)

Huurders Organisatie Amstelflat (HOA) meldde Mooiland zich aan voor het Experiment Vitale wooncomplexen van Platform31. Nog niet zo lang geleden was hier sprake van leegstand. Nu bruist het in de Amstelflat. Hoe dat kan? Liefde voor oudere mensen, gebak en… een kleine revolutie aan de koffietafel.

Lees verder


Blog Kees Penninx, ActivAge

OMANIDO staat voor ‘Oud maar niet dood’. Bij Studio Bruis spreken we niet over OMANIDO maar van Bruis-kringen en hebben we het niet over voormalige verzorgingshuizen, maar over appartementencomplexen voor senioren.

Lees verder