Contact

Susan van Klaveren

Susan van Klaveren

Projectleider

06 57 94 36 78

LangerThuis

Experiment GGZ

Het experiment verkent innovatieve aanpakken die het zelfstandig wonen van doorstromers uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang ondersteunen. Gemeenten en hun lokale partners verdiepen zich in:

  1. Inhoud en planning van de randvoorwaarden die in de wijk nodig zijn om zelfstandig wonen te ondersteunen, die zorgen voor een ‘zachte landing in de wijk’;
  2. Procesregie op integraal aanbod: samenwerking tussen gemeente, zorgaanbieder en woningcorporatie;
  3. Extra goedkope woningvoorraad.

Betrokken: gemeenten, corporaties
Samenwerkingspartners: Platform31, KCWZ
Klankbordgroep: VNG-Ondersteuningsprogramma Opvang en Bescherming, waarin Federatie Opvang, RIBW Alliantie, GGZ Nederland en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties participeren
Opdrachtgever: ministeries van BZK en VWS
Programma: Langer thuis in de buurt 2016-2017
Activiteiten: experiment, bijeenkomsten, eindrapport met handreiking voor gemeenten, corporaties en zorgorganisatie

Foto: Alex Schröder

Koplopers gezocht

In navolging van een studie in zeven gemeenten starten Platform31 en het kenniscentrum Wonen en Zorg Aedes-Actiz het experiment Weer thuis in de wijk, waarin tien koploperduo’s deze hindernissen proberen weg te nemen. Doet u mee?