Langer thuis in de buurt: GGZ-groep

In de projecten voor Langer thuis in de buurt verkennen we de mogelijkheden die de woningmarkt biedt voor betaalbare huisvesting voor GGZ-cliënten. Wat draagt bij aan een soepele overgang naar het zelfstandig wonen van GGZ-doelgroepen? Knelpunten liggen niet uitsluitend in de huisvesting, maar drukken ook op het sociaal beheer, de draagkracht en draaglast van de buurt en eenzaamheid en sociaal isolement onder deze groep thuiswonende mensen met psychische problemen.

In onze projecten verkennen we innovatieve aanpakken die het zelfstandig wonen van doorstromers uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang ondersteunen en richten we ons op de praktijk van doorstromers Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in zeven gemeenten.