Contact

Netty van Triest

Netty van Triest

Senior projectleider

06 57 94 35 26

Langer thuis in de buurt: GGZ-groep

Langer thuis in de buurt verkent de mogelijkheden die de woningmarkt biedt voor betaalbare huisvesting voor GGZ-cliënten. Wat draagt bij aan een soepele overgang naar het zelfstandig wonen van GGZ-doelgroepen? Knelpunten liggen niet uitsluitend in de huisvesting, maar drukken ook op het sociaal beheer, de draagkracht en draaglast van de buurt en eenzaamheid en sociaal isolement onder deze groep thuiswonende mensen met psychische problemen.