duurzaam thuis etalage3

Duurzaam Thuis

Een groot deel van de woningvoorraad is volstrekt ongeschikt om daar tot op hoge leeftijd te blijven wonen. Met Duurzaam Thuis gaat Energiesprong, onderdeel van Platform31, onderzoeken én experimenteren met energieneutrale (Nul-Op-de-Meter) woningrenovaties in combinatie met het levensloop bestendig maken van de woningen.

Door de hervorming van het zorgstelsel en de aankomende dubbele vergrijzing zijn senioren in de toekomst steeds vaker op een zelfstandige woning aangewezen. Maar dan moeten de woningen hiervoor wel geschikt worden gemaakt. Dat blijkt ook uit de recente Gezondheidsenquête van het CBS. Maar liefst 33 procent van mensen ouder dan 75 jaar ervaren thuis minimaal één beperking in hun dagelijkse handelingen. Zo hebben 27 procent van de ouderen moeite met traplopen en 15 procent met in bad of onder de douche gaan.

Drie experimenten

Duurzaam Thuis zet drie experimenten op touw. Het ene experiment moet inzicht geven in de behoefte bij ouderen als het gaat om woningaanpassingen. En de andere twee experimenten richten zich respectievelijk op nieuwe financieringsmogelijkheden en een vernieuwend aanbod.

Met deze experimenten verkent Duurzaam Thuis welke specifieke marktproposities ontwikkeld kunnen worden voor een renovatieaanbod gericht op 65+ bewoners. Dat moet uiteindelijk leiden tot:

  • Een verhoging van het wooncomfort in relatie tot de (toekomstige) functiebeperkingen van de bewoner op grond van zijn leeftijd (lichamelijk, geestelijk, sociaal).
  • Nul-op-de-meter oftwel energieneutrale woningen.

Tevens onderzoekt Duurzaam Thuis mogelijke financieringsvormen. Daarbij wordt gekeken of bijvoorbeeld financiering vanuit de WMO, WLZ of de basiszorgverzekering een optie is. En natuurlijk wordt de inzet van de huidige energierekening als investeringsimpuls nadrukkelijk in de onderzoeken meegenomen.

Duurzaam Thuis stimuleert marktpartijen

Door het op touw zetten en begeleiden van experimenten stimuleert Duurzaam Thuis marktpartijen om concepten voor levensloopbestendig en energieneutraal wonen te ontwikkelen.

Op dit moment zijn twee experimenten in volle gang. Zo heeft Bouwbedrijf Van Wijnen in Opsterland een modelwoning gerealiseerd en wil hiermee mogelijke financieringsvormen verkennen. In het plaatsje Andelst voert Woningstichting Valburg een bewustwordingscampagne gecombineerd met een behoefte-onderzoek uit. Hiervoor richt de woningcorporatie een modelwoning in met drie verschillende pakketten van aanpassingsmaatregelen.

Uitgelicht

Evaluatie Pilot Duurzaam Thuis Woonwijze

In dit document staan de geleerde lessen beschreven die de betrokken partijen hebben opgedaan tijdens het proces van de Duurzaam Thuis pilot in Vught. De pilot had als doel een woning succesvol te renoveren naar Nul op de Meter (NOM) én de woning tegelijkertijd geschikt te maken voor Langer Thuis wonen. De woning in kwestie was een grondgebonden rijwoning in een blok van totaal zeven huizen. Alle woningen in het blok zijn in bezit van woningcorporatie Woonwijze.

Lees verder


Leaflet: Preventief investeren in woningaanpassen loont

Woningaanpassingen leveren geld op. Tussen de 1.700 en 9.500 euro per 65-plusser per jaar. Aan de andere kant zijn er ook investeringen nodig. De vraag is: kan de effectopbrengst vooraf worden gebruikt om woningaanpassingen te betalen?

Lees verder


Hoe te renoveren naar Nul-op-de-meter en Langer Thuis.

Platform31 en Energiesprong hebben de afgelopen tijd veel geleerd over hoe woningen geschikt te maken om er Duurzaam Thuis – oftewel Nul-op-de-meter & Langer Thuis – te blijven wonen. In deze publicatie: delen we die.

Lees verder


Duurzaam thuis
De omvang van de vraag naar duurzame woningaanpassingen

Doel van het experimentprogramma Duurzaam Thuis is om samen met ontwikkelende partijen te komen tot een aantrekkelijk en betaalbaar renovatie aanbod gericht op oudere eigenaarbewoners. Dit rapport schetst de urgentie om in actie te komen.

Lees verder