Regionale leerkring jeugd


Gemeenten en hun partners in het sociaal domein staan voor de opgave om hun inwoners zoveel mogelijk te laten participeren in de samenleving en hen van goede ondersteuning en zorg te voorzien. Voor een deel zijn dit nieuwe taken en verantwoordelijkheden, die met minder middelen moeten worden uitgevoerd en waarbij de uitdaging ligt om het geheel anders te organiseren dan tot nu toe gebruikelijk was

Met de decentralisatie van de jeugdzorg komen er bij de verschillende taken binnen het jeugddomein waar de gemeente al verantwoordelijk voor is, een flink aantal taken bij. Deze taken worden vaak door externe partijen uitgevoerd die met elkaar en met de gemeente(n) moeten samenwerken. Die samenwerking gaat niet vanzelf. Partijen hebben eigen taken en soms kan er sprake zijn van tegenstrijdige belangen of doelen. Dat vraagt om een gemeentelijke regie die er voor zorgt dat organisaties niet langs elkaar heen werken en de geboden zorg, hulp of aanpak aansluit bij de vraag die ligt bij jongeren en gezinnen, maar soms betekent het ook loslaten.

In een regionale leerkring jeugd staan de decentralisatie van de jeugdzorg en de nieuwe taken en rolverdeling centraal. In een op maat gesneden traject van enkele dagen worden verschillende aspecten van de transitie en de transformatie verkend, kennis en ervaringen gedeeld en ontwikkeld.. Deelnemende partijen uit één regio (waaronder jeugdzorgaanbieders, maatschappelijke organisaties en gemeenten)gaan samen aan de slag in deze leerkring.

De leerkring wordt in samenspraak met de deelnemende partijen vormgegeven en kan onder meer de volgende onderdelen bevatten:

  • Samenwerking in de regio
  • Eigen kracht en participatie
  • Zorg in de wijk (sociale wijkteams)
  • Jeugd en veiligheid
  • Rechtspositie cliënten (organiseren vertrouwenswerk)
  • Risicomanagement

Bent u met uw partners uit uw regio geïnteresseerd in een op maat gesneden leerkring? Neem dan contact op met Pauline van Viegen.