Wat biedt Mobility Mentoring®?

Met Mobility Mentoring® zorgt de professional er, in samenwerking met de deelnemer, voor dat zij de middelen, vaardigheden en aanhoudende gedragsveranderingen krijgen die nodig zijn om zijn economische onafhankelijkheid te bereiken en te behouden.

Mobility Mentoring® in de praktijk:

Coaching: dit gebeurt in aansluiting op de vragen en behoeften van de deelnemers. Uitgangspunt is om besluitvorming, doorzettingsvermogen en veerkracht te verbeteren. Door veel oefenen en herhalen kan de deelnemer dit op een gegeven moment zelf en wordt de mentor uiteindelijk overbodig.
De brug naar zelfredzaamheid®: een belangrijk hulpmiddel voor mensen zelf. Het biedt ondersteuning bij het stellen en behalen van doelen en geeft inzicht in de vooruitgang die een deelnemer maakt. De brug geeft overzicht van sterktes en uitdagingen van een deelnemer en laat samenhang zien tussen verschillende levensdomeinen als welzijn, huisvesting, financiën en werk.
Doel-actieplannen: hierin werken professional en klant samen uit welke stappen de klant gaat zetten om de korte-termijndoelen te bereiken. Het plan maakt inzichtelijk welke (kleine) stappen er nodig zijn om de (grotere) doelen te behalen. En laat, net als de brug, ook de vooruitgang zien.
Waardering: positieve (materiële en immateriële) prikkels helpen deelnemers om hun doelen te realiseren.

Mobility Mentoring® gaat onder meer uit van de volgende dienstverlenende principes:
Vermijd nog meer stress: ontvang de deelnemer in een stressvrije omgeving.
Vermijd grote cognitieve belasting: bied informatie aan op een eenvoudige manier en langs meerdere kanalen. Vermijd ingewikkelde (toegangs)procedures. Maak afspraken bij voorkeur in de ochtend. Stuur herinneringsberichten.
Versterk de executieve functies: doe voortdurend voor wat het betekent om te plannen, doelen te stellen en daarnaar te leven.

HH-Mobility Mentoring