Wat biedt Mobility Mentoring®?

Bij Mobility Mentoring® biedt de professional begeleiding, ook wel ‘mentoring’ genoemd, die uitgaat van gelijkwaardigheid. In samenwerking zorgen zij ervoor dat de deelnemer de middelen, vaardigheden en aanhoudende gedragsveranderingen krijgt die nodig zijn om hun economische onafhankelijkheid te bereiken en te behouden. In de praktijk betekent dat er in de dienst- en hulpverlening op basis van Mobility Mentoring® in elk geval gebruik wordt gemaakt van vier essentiële elementen:

• De brug naar zelfredzaamheid®: een belangrijk hulpmiddel om mensen te ondersteunen bij het stellen van doelen. De brug heeft vijf pijlers: familiestabiliteit (huisvesting, zorg voor kinderen), welzijn (psychische en fysieke gezondheid, sociale netwerken), onderwijs, financiën en werk.
• Individuele doel-actieplannen: hierin werken professional en klant samen uit welke stappen de klant moet zetten om de korte-termijndoelen te bereiken. Het plan maakt inzichtelijk welke (kleine) stappen er moeten worden gezet om de (grotere) doelen te behalen.
• Beloningen: beloningen, zowel tastbaar als ontastbaar, helpen de klant om hun doelen te realiseren.
• Coaching: er is een-op-een ‘partnerschap’ dat zich richt op het verbeteren van de besluitvorming, doorzettingsvermogen en veerkracht van de deelnemers.

HH-Mobility Mentoring