Pilot Alphen aan de Rijn

De gemeente Alphen aan de Rijn start 1 december 2017 met een pilot Mobility Mentoring®. Hierin bekijkt een onderzoeksteam vanuit de Hogeschool Utrecht en Platform31 wat stress-sensitieve dienstverlening oplevert voor inwoners van Alphen aan de Rijn met meerdere sociale problemen. Met behulp van coaching en instrumenten die doelgericht handelen stimuleren ondersteunt Mobility Mentoring® mensen naar een economisch zelfredzaam leven.

Inwoners van Alphen aan den Rijn met meerdere sociale problemen en die in de instroomperiode van 1 december 2017 tot het voorjaar van 2018 hun eerste gesprek op het Serviceplein hebben, kunnen deelnemen aan de pilot. Er is plek voor 200 deelnemers.

Zij krijgen begeleiding die gericht is op leren doelgericht handelen, waarbij rekening gehouden wordt met de effecten van stress op het gedrag. Een team vanuit Platform31 en de Hogeschool Utrecht onderzoekt wat deze aanpak oplevert voor deze groep en dus ook voor de gemeente. De pilot loopt tot mei 2019. De uiteindelijke resultaten worden verwacht in het najaar 2019.

Meer informatie over de pilot Alphen aan de Rijn? Neem dan contact op met Nina Kox of Gemeente Alphen aan de Rijn.

HH-Mobility Mentoring