Contact

Nico van Buren

Nico van Buren

Programmamanager

06 23 01 28 28


deel deze pagina via

Regionaal samenwerkende gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen

Onderwijs- en kennisinstellingen zorgen voortdurend voor nieuwe brandstof voor de lerende en werkende burger. Hiervoor is goede regionale samenwerking nodig tussen gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen.

Hoe gaan we om met robotisering en het verdwijnen van banen in de middenklasse? Stedelijke partijen moeten innovatief ondernemerschap stimuleren en stageplekken inzetten die de kansen op werk vergroten. De achterliggende opgave: laat steden zo maximaal mogelijk profiteren van het ondernemerschap van burgers en bedrijven.

Daarnaast is het belangrijk na te denken over de rol van het groeiend aantal zzp’ers en hun bijdrage aan de economie. Welke toegevoegde waarde hebben zij of kunnen zij krijgen. Denk hierbij aan het revitaliseren van winkelgebieden en bij de noodzakelijke begeleiding van jongere werkzoekenden bij het opdoen van werkervaring.

onderwijs en arbeidsmarkt