Contact

Nico van Buren

Nico van Buren

Programmamanager

06 23 01 28 28


deel deze pagina via

Opschalen van verbondenheid en samenwerking

Nu de economische dynamiek zich op hogere schaalniveaus afspeelt, moeten Nederlandse steden, dorpen en provincies vaker in samenhang functioneren. Opschaling van verbondenheid en samenwerking tussen stad en regio zijn daarmee de trends van morgen.

Zo vraagt een stevige regionale concurrentiepositie om een duidelijke visie op de wijze waarop verbondenheid en samenwerking van de steden kan worden versterkt. Daarnaast zoeken we bij deze opgave ook naar manieren om technologie en data in te zetten voor het beter aansturen en laten functioneren van stedelijke processen. In smart cities zorgt de integratie van technologie in bestuur en beleid voor economische groeikracht.

In 2016 staan de volgende projecten in ons jaarprogramma die aansluiten bij Nederland Netwerkstad.

Midsize NL

Middelgrote steden zijn belangrijke schakels in het stedelijk netwerk. Bij elkaar opgeteld wonen hier bijna twee keer zoveel mensen dan in de grote vier steden en zijn er ruim anderhalf keer zoveel banen. Hoe het met deze steden gaat, heeft direct invloed op het functioneren van de regio en vice versa. Toch zijn het juist deze steden die voor grote uitdagingen staan. Via het kennis- en inspiratietraject Midsize NL werken zij aan een nieuw handelingsperspectief. Programma Midsize NL biedt ondersteuning bij het oppakken van deze uitdagingen. Met een activiteitenprogramma dat is gericht op onderzoek en verdieping, regionale uitwerking en het ontwikkelen van een handelingsperspectief. Platform31 organiseert onderstaande activiteiten, gericht op specifieke verdieping van de positie en de uitdagingen voor de middelgrote stad.

  • Projecttype: regionale quickscans en gesprekstafels, lokale presentaties, intervisiebijeenkomsten en masterclasses op specifieke onderwerpen
  • Partners: Ruimtevolk
  • Informatie: Jeroen Niemans, jeroen.niemans@platform31.nl
  • Projectpagina: MidsizeNL
Midsize - Nieuwegein stadspleinkopie