Contact

Nico van Buren

Nico van Buren

Programmamanager

06 23 01 28 28


deel deze pagina via

Kennis opdoen en ontsluiten

Op tal van fronten in de samenleving is er behoefte aan nieuw vakmanschap, als antwoord op de voortgaande dynamiek, toenemende complexiteit en veranderende wetgeving in de steden en daarbuiten. Experimenteren en innoveren zijn belangrijke instrumenten die hieraan bij te dragen. Nieuwe kennis opdoen is één, Platform31 wil die kennis ook breed ontsluiten via duiding, reflectie en verspreiding. Wij willen kennis omzetten in (nieuw) stedelijke vakmanschap in de dagelijkse praktijk.

Op Dezelfde Leest

In de leergang ‘Op Dezelfde Leest’ staat het opstellen van bestemmingsplannen centraal. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan. De leergang bestaat uit twee naslagwerken (supplementen) per jaar, die elk tijdens een studiemiddag worden besproken. Elk supplement behandelt een actueel thema dat invloed heeft op het bestemmingsplan. Met de komst van de Omgevingswet, ligt het accent steeds meer op de overgang naar het omgevingsplan.

Projecttype: leergang
Partners: AnteaGroup, BügelHajema Adviseurs, Pouderoyen Compagnons en Rho adviseurs
Informatie: Maarten Hoorn, maarten.hoorn@platform31.nl