Contact

Annette Duivenvoorden

Annette Duivenvoorden

Projectleider

06 35 11 58 12

Netty van Triest

Netty van Triest

Senior projectleider

06 57 94 35 26


deel deze pagina via:

contact


Annette Duivenvoorden
Annette Duivenvoorden
Projectleider

06 35 11 58 12

Kansen voor sociaal ondernemerschap


Dementie komt steeds vaker voor in onze samenleving en vraagt veel aandacht en zorg. Sociale ondernemers zien kansen op het sociaal domein en maken slimme combinaties tussen groepen die een onderneming renderend maken. Het experiment richt zich op sociaal ondernemers die op de combinatie van dementie en wonen-zorg begeven. In het najaar 2014 is een verkenning gedaan van wat ‘sociaal ondernemerschap’ inhoudt. Ook zijn initiatieven in het land opgespoord, waarvoor ook contact is gelegd met Alzheimer Nederland. In januari/februari publiceren we een eerste artikel.

Een aantal van deze initiatieven zal in het voorjaar 2015 opgezocht en ook bijeengebracht worden om inzicht te krijgen in de arrangementen, producten en diensten die zij bieden en het bijbehorende verdienmodel. Ook zal nagegaan worden wat de rol is van burgers, vrijwilligers en mensen die re-integreren. Nu in de Wmo het ‘right to challenge’ van kracht is, zal bekeken worden welke ervaringen sociaal ondernemers (en burgerinitiatieven) hier mee opdoen.

Oproep aan gemeenten en sociaal ondernemers

Dementie komt steeds vaker voor in onze samenleving en vraagt veel aandacht en zorg. Hoe wordt u een dementievriendelijke gemeente? Kunt u hier als sociaal ondernemer ook mee aan de slag? In dit artikel vindt u verschillende inspirerende initiatieven. Wij nodigen gemeenten en sociaal ondernemers uit om mee te denken en mee te praten in een focusgroepbijeenkomst.

Zie: www.movisie.nl/langer-thuis-alzheimer