Lijn 2 - Het nieuwe samenspel

Het nieuwe samenspel biedt richting aan de nieuwe samenwerkingen op lokaal niveau. Nieuwe spelers – particuliere sociaal ondernemers en burgerinitiatieven – krijgen de ruimte voor het ontwikkelen van een betaalbaar aanbod voor langdurige zorgvragers. Dit vraagt om een faciliterende en stimulerende lokale overheid. Het gaat om een andere rolneming en rolverdeling.


Experiment: Kansen voor sociaal ondernemerschap

Dementie komt steeds vaker voor in onze samenleving en vraagt veel aandacht en zorg. Sociale ondernemers zien kansen op het sociaal domein en maken slimme combinaties tussen groepen die een onderneming renderend maken.

Lees verder


Vliegwiel Burgerinitiatieven zorg

Zorgcoöperaties en andere burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg zijn in opmars. Wat kunnen we van deze initiatieven leren? Wat zijn aandachtspunten voor actieve burgers en wat is belangrijk voor gemeenten en maatschappelijke organisaties? Met een serie digitale artikelen geeft het landelijk programma Langer Thuis antwoord op die vragen.

Lees verder


Borging gebiedsgerichte aanpak

Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je dat als gemeente –met je samenwerkingspartners – gebiedsgericht aanpakken? Hoe borg en monitor je? Drie gemeenten – Breda, Rotterdam en Tilburg – lieten in hun keuken kijken.

Lees verder

‘Langer Thuis’ is een samenwerking van:
Logo Aedes-actiz

Logo Movisie

PL31-logo-66mm-zwart-234x73pixels