Woonbehoefte en fysieke aanpassingsopgave

Onderzoek ‘Zicht op de woonvoorraad voor zorgdoelgroepen’

De komende jaren zal de ondersteuning van thuiswonende mensen met een langdurige zorgvraag een van de omvangrijkste opgaven voor gemeenten zijn. Gemeenten krijgen een belangrijke taak in de huisvesting van deze burgers. Om tot een goede aanpak en beleidsprogrammering te komen is cijfermatig inzicht in de geschiktheid van de woningvoorraad noodzakelijk. Deze cijfers geven richting aan de eigen gemeentelijke acties, maar dienen ook als onderlegger voor de prestatieafspraken die gemeenten maken met lokale partijen.

Dit rapport beschrijft hoe vijftien gemeenten de kwaliteit en de geschiktheid van de woningvoorraad voor zorgvragers in beeld brengen.

Lees verder


Senioren in beweging

Lessen en ervaringen in praktijkhandreiking

Wat werkt in de wijk, de praktijkdatabase van bewezen wijkinterventies en Platform31, vanuit het kennis- en experimentprogramma ‘Langer Thuis’ vroegen RIGO om de lessen en ervaringen met het doorstromen en de ouderenmakelaar op te schrijven in een praktijkhandreiking. Deze handreiking brengt de verschillende doelen van het doorstromen in beeld en bekijkt deze met wisselend perspectief; die van de corporatie en die van de seniore huurder.

Lees verder