Contact

Annette Duivenvoorden

Annette Duivenvoorden

Projectleider

06 35 11 58 12

Netty van Triest

Netty van Triest

Senior projectleider

06 57 94 35 26

Transformatie serviceflats


Vanaf begin jaren zestig tot halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw voerde de Rijksoverheid in Nederland een actief bejaardenbeleid, gericht op huisvesting in speciale verzorgings- en verpleeghuizen. Niet alle ouderen waren echter van mening dat ze hier het best af waren. Als alternatief ontwikkelden ze serviceflats waar ze zelfstandig, maar wel samen en van alle gemakken voorzien, konden wonen. Nederland kende oorspronkelijk ongeveer 400 van deze complexen met in totaal ruim 60.000 woningen die als coöperatieve vereniging bestuurd werden.

Doordat bewoners maandelijks een vast bedrag betalen voor aanwezige diensten, ongeacht of ze er gebruik van maakten, waren serviceflats een exclusieve woonvorm. Het destijds innovatieve concept sluit echter steeds minder aan bij de huidige generatie ouderen. Veel complexen kampen met problemen als leegstand, scheve verhouding tussen kosten en aangeboden service, fysieke verloedering en wanbeleid.

Gezien de vergrijzing en veranderingen in de langdurige zorg kan het concept serviceflats in een nieuw jasje perspectief bieden voor ouderen die beschermd willen wonen. Onderzoek laat zien dat hier een toenemende vraag zal ontstaan terwijl het aanbod in Nederland gestaag afneemt. Om de nog bestaande serviceflats te helpen hierop te anticiperen stelt Platform31 een advies op over kansen voor transformatie van het concept, de gebouwen en de organisatie. Centrale thema’s zijn het dienstenpakket met bijbehorende prijs, het faciliteren van zorg, onderhoud en fysieke verbetering, marketingstrategie en kansrijke bestuursmodellen.

Het advies verwachten we in het voorjaar van 2015 te presenteren.