Contact

Annette Duivenvoorden

Annette Duivenvoorden

Projectleider

06 35 11 58 12

Netty van Triest

Netty van Triest

Senior projectleider

06 57 94 35 26

Deel deze pagina via:

‘Vitale woongemeenschappen’ is een initiatief van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Platform31.

p31

Het experiment wordt financieel ondersteund door:

Tien deelnemers van start met experiment met Vitale wooncomplexen

Onderdeel van experimentenprogramma Langer Thuis

Hoe stimuleren we onderling contact en deelname aan activiteiten bij oudere huurders? Veel corporaties worstelen met deze vraag. Maar liefst 25 inzendingen van corporaties en bewoners van wooncomplexen meldden zich daarom voor het experiment waarin we een nieuwe aanpak testen die woongemeenschappen nieuw leven kan inblazen. Daaruit selecteerden Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg tien wooncomplexen op basis van het aantal bewoners, de SES-score van de wijk en de landelijke spreiding. Het experiment Vitale wooncomplexen loopt tot medio 2017.

Als gevolg van veranderingen in wonen en zorg blijven kwetsbare ouderen langer zelfstandig thuis wonen. Corporaties, zorgorganisaties en bewoners willen daarom graag zelf inspelen op de wens van ouderen om zich in de eigen woonomgeving thuis en gekend te blijven voelen en eenzaamheid te voorkomen. Het experiment Vitale woongemeenschappen gaat hier dieper op in. Het is een onderdeel van het programma Langer Thuis waarin Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg samenwerken. Bijzonder is dat Platform31 twee fondsen wist te interesseren voor cofinanciering: het Fonds Nuts Ohra met het programma Meer Veerkracht, Langer thuis en stichting FLOW.

Eerste trainingen gestart

Het experiment volgt de methode van Studio Bruis, een methode die het zelforganiserend vermogen een bewonersgroep centraal stelt en stimuleert. Inmiddels zijn de trainingen gestart waar ouderen en de betrokken corporatieprofessionals ontdekken waaraan zij behoefte hebben en die vertalen in gezamenlijke activiteiten (doe-kringen) voor de eigen lokale praktijk. Uiteraard onder de coachende begeleiding van de ontwikkelaar Kees Penninx, ActivAge. Het begint klein, staat open voor wie wil en kan doorgroeien tot andere, nieuwe initiatieven.

Opbloeien tot bruisende leefgemeenschap

Op basis van de methode halen de tien wooncomplexen lessen op voor bewoners, woonconsulenten of huismeesters en andere betrokken (wijk)professionals. Het experiment is bedoeld om de woongemeenschap te laten opbloeien tot een bruisende leefgemeenschap in de wijk en dit ook vast te houden. Bovendien is het experiment kansrijk voor het sociaal beheer door corporaties. De experimentpartners verkennen immers op welke wijze zij kunnen bijdragen aan een vitale woongemeenschap. Een die uiteindelijk leidt tot een nieuw imago van het wooncomplex en een betere verhuurbaarheid.

Handreiking en evaluatie onderzoek

Ervaringsuitwisseling over de methode, een aantal landelijke tussenbijeenkomsten en een evaluatieonderzoek reflecteren op de methode. Bovendien leiden de uitkomsten van het experiment tot een handreiking voor professionals van woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties én bewoners. Het experiment volgt zowel de proceskant als de effecten van het experiment. En is gericht op de vraag of de methode aanslaat bij de tien experimentpartners en woongemeenschappen. Zo geeft ze inzicht in de principes van wat wel en niet werkt bij activering van een woongemeenschap en voor welke doelgroepen deze methode geschikt is.

Learning community

Tot slot vormen de experimentpartners een learning community die bij elkaar komen tijdens drie landelijke uitwisselingbijeenkomsten. Naast de uitwisseling tussen de experimentpartners staat het experimentprogramma open voor de inbreng van alle geïnteresseerde wooncomplexen. Met andere woorden: iedereen krijgt de ruimte om met frisse blik te reflecteren op thema’s en vraagstukken die door de experimentpartners worden ingebracht. En bij lege plaatsen is er ruimte voor experts. Mocht u hierin interesse hebben, neem dan contact op met projectleider Annette Duivenvoorden.

Agenda

De learning community beslaat drie bijeenkomsten:

Data: 15 september 2016, 24 november 2016 en 16 maart 2017
Tijdstip: 12.00 – 17.00 uur, incl. lunch
Locatie: 15 september: Walterbosch, Mercuriuslaan 35, Apeldoorn

Tien experimentpartners

1. Amstelflat, Mooiland, Assen
2. De Dobbegaarde, Portaal Leiden
3. De Leckenborg, Woonpartners Midden-Holland, Gouda
4. De Oase, Parteon, Zaandam
5. Evert ten Napelflat, Domesta, Klazienaveen
6. Walterbosch, Habion, Apeldoorn
7. St. Elisabeth, Ons Huis/Sutfene, Zutphen
8. Rozenhof, Woningstichting Barneveld/Zorggroep ENA, Barneveld
9. Wilgenstruweel, BrabantWonen, Den Bosch
10. De Roo Appartementen, Woonzorg Nederland, Capelle aan de IJssel

Zie ook: Oproep Werken aan vitale wooncomplexen en woongemeenschappen voor ouderen (september 2015)

Kennis- en experimentenprogramma ‘Langer thuis’

‘Langer thuis’ is het kennis- en experimentenprogramma van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31. Het langer zelfstandig wonen en de hervorming van de langdurige zorg vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding. Langer thuis werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ ondernemers.

platform31.nl/langerthuis